Bijzondere wetenschappelijke vorming

Uren

Vakken

Uren

Wiskunde

16

Fysica

4

Chemie

4

Biologie*

4

Informatica*

4

* Leerlingen maken een keuze tussen biologie of informatica. Indien dit organisatorisch mogelijk is, kunnen leerlingen ook voor zowel biologie als informatica kiezen. 

 

Inhoud

De studierichting Bijzondere Wetenschappelijke Vorming is een volwaardig zevende jaar Algemeen Secundair Onderwijs. Leerlingen die de lessen regelmatig volgen krijgen op het einde van het jaar een attest van regelmatige lesbijwoning. Dit zevende jaar resulteert niet in een bijkomend diploma.

Deze studierichting richt zich op  leerlingen die een niet-wetenschappelijke studierichting gevolgd hebben en/of die zich onvoldoende voorbereid voelen om hogere studies met wetenschappelijke basis aante vatten. Leerlingen die een goede voorbereiding wensen op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs zijn hier aan het juiste adres: architectuur, biomedische studies, wiskunde, bio-ingenieur, fysica, industrieel ingenieur, informatica, chemie, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, geneeskunde, militaire school, piloot, etc.

De inhoud van de leerstof is voor alle vakken loopt gelijk met die van diezelfde vakken uit een 3de graad Wetenschappen-Wiskunde ASO, voor sommige vakken aangevuld met leerstof van de 2de graad.

Afhankelijk van het vak worden de belangrijkste leerinhouden van tweede en/of de derde graad herhaald en uitgediept. Via een aangepaste concentrische benadering krijgen de leerlingen de gelegenheid om geziene begrippen en structuren te integreren in hun wetenschappelijke kennis en verder uit te diepen naar een hoger beheersingsniveau. Naast een gedegen theoretische basis gaat er uitgebreide aandacht naar het oplossen van oefeningen van alle moeilijkheidsgraden en naar probleemoplossend denken.

Er wordt rekening gehouden met de toegangsproef arts/tandarts en de Koninklijke Militaire School. De te kennen leerstof ervoor wordt zoveel als mogelijk in de lessen verwerkt.