Spaar uw zaad!

Alweer een lovenswaardig intiatief van het leerlingenparlement.

Prof verzamelt pitjes voor vluchtelingenkampen in Algerije.

Deze actie krijgt de steun van het project wetenschappen over kunststoffen : “Van Bakeliet tot intelligent textiel”.De coördinatie is in handen van Mario Boulez, leerkracht N.C. Zedenleer en Inge Bellemans uit 6WW.

Het project start op dinsdag 27 november met een pompoen/tomaatsoepactie: leerlingen en leerkrachten kunnen een beker soep kopen tijdens de middagpauze.

Wat is de bedoeling?

Spaar uw meloenzaadjes en red mensen van de honger.

GENT - 'Haal de zaadjes uit uw meloenen, watermeloenen, papaja's en avocado's. Droog ze en stuur ze naar mij!' Dat vraagt de Gentse professor Willem Van Cotthem. Hij brengt de zaden eigenhandig naar vluchtelingenkampen in Algerije, bij mensen voor wie ze onbetaalbaar zijn.
Willem Van Cotthem is niet de eerste de beste. Deze Gentse hoogleraar emeritus kreeg wereldfaam met zijn ontdekking van Terracottem, een grondverbeteraar die water kan vasthouden. Vandaag wordt Terracottem wereldwijd gebruikt om onder meer voetbalvelden en golfterreinen groen te houden. Met een deel van de opbrengst zorgen Van Cotthem en zijn medewerkers ervoor dat in droogtegebieden in het zuiden toch aan land- en tuinbouw kan worden gedaan.
Bron: Het Nieuwsblad, 10 augustus 2007

Hoe organiseren we dit op het Atheneum?
De leerlingen kunnen hun zaadjes meebrengen en die in dozen in de klassen Biologie (lokaal 220, 222) en N.C.Zedenleer (lokaal 124) deponeren. In februari 2008 zullen we al deze zaadjes dan aan Dhr. Van Cotthem overhandigen.

Hoe uw zaad bezorgen?
Het volstaat om de zaden even te spoelen in water, ze te laten drogen op een bord (op papier blijven ze kleven) en ze dan aan ons te bezorgen, bv. gewikkeld in een stukje van een keukenrol. MAAR zeker in een gesloten omslag met daarop de naam van de vrucht waarvan het zaad afkomstig is en om welke variëteit het gaat.

WELKE ZADEN KAN U MEEBRENGEN?

Meloen (onder andere variëteiten als Cavaillon, Charentais, Galia, enz.)Avocado 
Watermeloen / Pastèque (Fr.)Papaya
PompoenCourgette of mergpompoen 
PaprikaKomkommer
Eierplant / Aubergine (Fr.)Passievrucht

Achtergrondinfo

Unicef Algerije heeft Dhr. Van Cottem aangesteld als raadgever voor het project “Familietuintjes en schooltuinen in de vluchtelingenkampen van de Sahrawis in Z.W. Algerije”. Uit hun voorstudie is gebleken dat ze aan de families en scholen van deze vluchtelingen (meestal nomaden of vissers), die er reeds 30 jaar in kampen leven, kunnen leren hoe ze kleine tuinen kunnen aanleggen. Tevens kan Unicef tonen hoe ze, met gebruik van een bodemverbeteraar, groenten en fruit kunnen kweken met een minimum aan water en meststoffen. In dit deel van de Sahara, de streek rond de stad Tindouf, zijn er twee seizoenen:
(1) het herfst- en winterseizoen (van september tot januari), waarin allerlei groenten kunnen gekweekt worden, zoals sla, rode biet, wortelen, ajuin, peterselie, …
(2) het lente- en zomerseizoen (van februari tot augustus), waarin het te heet wordt voor de groenten, maar waarin allerlei tropische vruchten kunnen geteeld worden, zoals meloenen, watermeloenen, pompoenen, paprika's, avocado's, papaya's en eierplanten (aubergines).Het aanleggen van de familietuinen en schooltuinen vormt geen groot probleem. De nodige ruimte is er. Als een wateropslorpende bodemverbeteraar in de grond gemengd wordt, volstaat een kleine hoeveelheid water om de bodem voldoende vochtig te houden voor een continue plantengroei. Wat voorlopig nog ontbreekt zijn voldoende zaden van tropische vruchtensoorten. Die zaden zijn immers veel te duur in de handel en voor deze mensen komt het er niet op aan bijzondere variëteiten van die vruchtensoorten te kweken, maar wel over wat sappig voedsel te beschikken in de heetste tijd van het jaar, als niks anders nog groeit in de woestijn.

De professor vraagt u geen financiële steun. Het volstaat immers hem af en toe de zaden (pitten) toe te sturen die u aantreft in de vruchten die u zelf wel eens eet: meloenen, watermeloenen, pompoenen, paprika’s, eierplanten (aubergines) en andere.

Het project ZADEN VOOR HET LEVEN kan uitgroeien tot een wereldwijd initiatief omdat alle burgers in de rijkere, ontwikkelde landen, jong en oud, van senioren tot kinderen er kunnen aan meewerken. Hoe klein ook uw bijdrage moge wezen, hoe klein ook het pakje zaden dat ons toegezonden wordt, het zal altijd rechtstreeks leiden tot een verbetering van de levensstandaard van de armsten, zonder enige organisatorische of administratieve hinderpalen. Want: UW ZADEN KOMEN REGELRECHT BIJ DE ARMSTEN TERECHT.Zo helpen we samen de honger en de armoede uit deze wereld.

Er worden in de huidige wereld heel wat acties ondernomen om de strijd tegen de honger en de armoede aan te gaan. Dikwijls gaat het daarbij om grootschalige acties, waaraan door allerlei organisaties zeer grote sommen besteed worden. In vele gevallen stijgt echter de omvang van dergelijke acties ver boven de hoofden van de lokale bevolking uit. Dit heeft tot gevolg dat grootschalige programma’s en projecten later snel stilvallen, en soms volledig verdwijnen, nadat de steun van buitenuit is weggevallen. De lokale mensen blijken niet in staat die grotere projecten verder te beheren.

Prof. Van Cotthem gaat er van uit dat kleinschalige projecten meer kansen op succes bieden, doordat de bevolking zich totaal inzet om de eigen tuin te onderhouden. Hij heeft ook zelf vastgesteld dat in veel ontwikkelingslanden het basisprobleem van de honger en de armoede gevormd wordt door een blijvend gebrek aan steun voor de aanleg van kleine familietuintjes en schooltuinen.

Zoals de Chinezen zeggen : “Geef die man geen vis, maar leer hem vissen !“, zo zegt hij “Stuur die mensen geen voedsel, maar leer ze zelf tuinieren !“.