Proclamatie 2008

“ Wat wij, leerkrachten en directie van jullie school, hopen en verlangen is, dat jullie uit volle borst en met open hart nog vele jaren mogen ademen, zingen, reizen, dromen, beminnen, voelen, delen, dansen, dichten, luisteren, spelen, lachen, geven, krijgen en leren, leren zwijgen ook. Het gaat jullie allen, één voor één, meer dan goed. Long may you run ! “

Met deze mooie woorden eindigde de Plechtige Proclamatie 2008. Daarna vervulde Neil Youngs ‘Long may you run’ tijd en ruimte en begaf iedereen zich naar de Polyvalente Zaal van de Middenschool waar de receptie plaatsvond.

Twee uur voordien was de plechtigheid begonnen met een gracieuze dans. Alhoewel. In feite begon het al terwijl een lege stoel langzaamaan zeldzamer en de zoektocht naar een vrije plaats van lieverlede vergeefs werd.
Vanop het podium zorgde Kwenko, met onze leerling Alex Derudder aan de piano, met heerlijke jazz voor een zalige verwelkoming.

En toen verwenden Emilie Daems en Fran De Vriendt ons. De muziek van Einstürzende Neubauten ondersteunde hun sierlijke en bekoorlijke dansbewegingen.

‘Ich warte’. Wachten … Op vrede, op troost voor de treurenden, op hoop voor de hopelozen, op genezing voor de zieken.
Voor hen was de opbrengst van het Uitvaartontbijt 2008 bestemd. Dhr. E. Reynaert, vertegenwoordiger van de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose, nam met oprechte dankbaarheid een cheque van 500 € in ontvangst. Hiermee werd opnieuw duidelijk dat liefdadigheid voor onze school geen leeg begrip is. Een mooi gebaar, ook opdat we zouden beseffen hoe kwetsbaar, hoe broos, fragiel we allen zijn. ‘Fragile’ van Sting weerklonk. Een prachtige, ontroerende versie door Jeroen De Winne en Adriaan Leijnse.

Mevr. Vercoutere, lerares Zedenleer, stelde daarna de promotor, Prof. Dr. Freddy Mortier, voor. Zij kweet zich uitstekend van haar taak en hij vertelde op boeiende wijze. Met humor over zijn studententijd op de Voskenslaan, toen. Met visie en levenswijsheid over nu en straks.

Na de geestdriftige saxofoon van Zeno Aerts, die begeleid door Kwenko, ‘Straight no chaser’ van Thelonious Monk ten gehore bracht, volgde de waardige toespraak van Mevr. Machiels, directeur van het Atheneum.

Daarna was er enkel tijd voor stilte. Er valt immers weinig te zeggen over verlies, rouw en pijn. Eén minuut, heel stil, heel veel betekenis.

De wijze waarop onze laatstejaars, voorzien van een mooi boekenpakket en vergezeld van hun fiere ouders de school definitief verlaten, is voor leerkrachten en directie elk jaar weer een stimulans om vanaf 1 september vol idealisme en enthousiasme het werk te hervatten.
Ook dit jaar hadden de talrijke sponsors – de Vriendenkring van onze drie scholen voorop – gezorgd voor magnifieke prijsboeken.

Nicolas Vandeviver, Pieter en Laura Vandendaele, Shana Van den Mooter en Joren De Witte ontvingen de Prijs Campus Voskensscholen omwille van het feit dat ze reeds vanaf de eerste kleuterklas leerlingen van onze school zijn.
Delfine Cattoir en Gladys Vercammen; Inge Bellemans en Kim Karim; Lien Ampe en Katrijn Moesick : zij werden beloond voor hun meer dan verdienstelijke inzet, respectievelijk m.b.t. de leerlingenraad, de denktank van het leerlingenparlement en de organisatie van het schoolfeest.
De 27 vakprijzen werden uitgereikt en bovenop een dikke stapel boeken en boekenbonnen troonde de Bronzen Vos. Die wordt elk jaar overhandigd aan de leerling(e) met het hoogste percentage. 87,9 % behaalde Tatjana De Vos, leerlinge van 6 Wetenschappen-Topsport, die overladen werd met prijzen omdat aan haar ook de prestigieuze Prijs voor de combinatie Studie-Topsport toegekend werd.

Daarna werd dhr. Schrijvers in de bloemetjes gezet.
Hij is sedert 1973 als psycholoog aan onze school verbonden en gaat straks met pensioen.

Het werd een tweede keer muisstil in de zaal toen Warre Simons en Nana Mensah Pee ‘I loves you Porgy’ uit de beroemde musical ‘Porgy and Bess’ van Gershwin vertolkten.

Nadat alle leerlingen hun allerlaatste rapport en het schitterende jaarboek in ontvangst hadden genomen, namen Delfine Cattoir en Gladys Vercammen in naam van alle leerlingen vol glans en glorie afscheid en zongen Louise Lateur en Thomas Van de Velde onbezorgd, speels en opgewekt ‘Wonderful world’ van Sam Cooke.

Toen droeg Mevr. DeVriendt de laatste zin voor en moest enkel Neil Young nog zingen.

De Plechtige Proclamatie 2008 was zonder twijfel de volwaardige bekroning van het jaar waarin onze school zijn 50ste jubileum vierde  !