Mededelingen

Brochure schooljaar 2012-2013

In de schoolbrochure voor het schooljaar 2012-2013 vindt u een algemene beschrijving van de scholen op onze campus en gedetailleerde informatie over de aangeboden studierichtingen. 

Een digitale versie kan u hier bekomen (PDF-formaat, 408KB).

Verantwoordelijkheid externe activiteiten

Langs deze weg willen wij er nogmaals op wijzen dat onze school geen enkele vorm van verantwoordelijkheid draagt tijdens activiteiten die leerlingen en/of de leerlingenraad buiten onze school organiseren.

De leerlingenraad is een democratisch gekozen raad van leerlingen, die hoofdzakelijk ontspannende en culturele activiteiten organiseert.
Deze nagenoeg autonoom werkende raad organiseert het Schoolfeest, de Blitzhappening, de Uitvaart, de sinterklaasdag, optredens (Rock & Dance The Oasis), schoolfuiven, filmvoorstellingen, culturele uitstappen, sociale, creatieve en sportieve activiteiten. Daarnaast beheert de leerlingenraad de Groene Oase en verzorgt hij de uitgave van het leerlingentijdschrift Iris.
Alle activiteiten die op school georganiseerd worden, worden begeleid door leerkrachten.
De schoolfuiven en de schoolbals (o.a. onder de naam ‘Bal van de Voskenslaan’) worden extern georganiseerd : hier is geen toezicht voorzien; zij vallen dus buiten de verantwoordelijkheid van de school.