Afspraken

Schoolreglement 2018-2019

In het schoolreglement vindt u alles over het dagelijks leven op onze school, over het onderwijs dat wij aanbieden, over de rechten en plichten van de leerlingen,...

U kan het schoolreglement consulteren via volgende link: http://schoolreglement.g-o.be/r/22_43273-1/?year=2018