Afspraken

Schoolreglement 2021-2022

In het schoolreglement vindt u alles over het dagelijks leven op onze school, over het onderwijs dat wij aanbieden, over de rechten en plichten van de leerlingen,...

U kan het schoolreglement consulteren via volgende link.