Schoolraad

De schoolraad heeft als taak de directie met advies bij te staan.

De schoolraad (SR) is een belangrijk advies- en onderhandelingsorgaan. De SR geeft aan de directeur onder meer adviezen over de algemene organisatie van de school, het schoolbudget en het schoolwerkplan. Bovendien overlegt de SR met de directie over o.a. het schoolreglement. De raad van bestuur en de algemeen directeur worden o.a. geadviseerd over de schoolinfrastructuur, de programmatie van het studieaanbod en de leiding en het beheer van het Gemeenschapsonderwijs.

De SR is samengesteld uit a) de directeur, b) personeelsleden verkozen door het personeel c) ouders verkozen door de ouders en  d) gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

Als u opmerkingen of suggesties heeft, dan kan u altijd contact opnemen met de SR via e-mail.