Leerlingenbegeleiding

Visie

Wat telt is kwalitatief onderwijs aanbieden in een sfeer waarbij iedereen zich goed voelt en elkaar respecteert. Het onderwijs dat de school verstrekt kan niet los gezien worden van het hele opvoedingsproces. Wij zijn er voor de leerlingen en de ouders, voor hun wensen en verwachtingen. Overleg, inzet, begeleiding...

Lees meer: Visie

CLB

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), het vroegere PMS, werkt zeer nauw samen met de school op het gebied van leerlingenbegeleiding, de studieresultaten, studiekeuze, psychologische ondersteuning, pest- en drugproblematiek,...

Lees meer: CLB