Leerlingenparlement

In 2002 werd door een aantal leerlingen en leerkrachten besloten om naast de bestaande leerlingenraad ook een leerlingenparlement op te richten. Terwijl de leerlingenraad zich  voornamelijk bezighoudt met culturele, sportieve en ludieke activiteiten, richt het leerlingenparlement zich vooral op de inspraak en deelname van leerlingen aan het schoolbeleid. Daarnaast zet deze "denktank" het begrip engagement om in daden.

Door de leerlingen meer te betrekken in het reilen en zeilen van de school, hopen we hun welbevinden - én dat van de overige schoolbetrokkenen - te verbeteren. Voorts biedt een leerlingenparlement jongeren een uitgelezen kans om hun democratische vaardigheden uit te testen en verder te ontplooien.

De denktank van het leerlingenparlement

De denktank van het leerlingenparlement houdt zich hoofdzakelijk bezig met de voorbereiding en de begeleiding van de zittingen van het leerlingenparlement. Zij zorgt ervoor dat de voorstellen van de klasverantwoordelijken bij de directie terechtkomen en besproken  worden. 

Daarnaast neemt de denktank deel aan initiatieven die de (leerlingen)participatie centraal stellen, zoals vormingen, debatten en wedstrijden rond (leerlingen)participatie. Voorts organiseert ze zelf ook activiteiten, zoals themadagen.

In de denktank van het leerlingenparlement zetelen een voorzitter, een zestal leerlingen uit de derde graad en twee begeleidende leerkrachten.      

Wie wenst deel uit te maken van denktank van het leerlingenparlement, moet op de 'verkiezingsdag van de nieuwe denktank' - meestal valt deze dag in oktober - zijn kandidatuur stellen. Hij /zij moet zichzelf aan de huidige denktank voorstellen en zijn/haar ambities mondeling toelichten. Uit de kandidaten wordt dan een nieuwe denktank verkozen.