Leerlingenraad

De leerlingenraad is een democratisch gekozen raad van leerlingen, die hoofdzakelijk ontspannende en culturele activiteiten organiseert.

Wie deel wenst uit te maken van de nieuwe leerlingenraad, moet op de 'verkiezingsdag van de nieuwe raad' - meestal valt deze dag in mei - zijn kandidatuur stellen. Hij /zij moet zichzelf aan de huidige raad voorstellen en zijn/haar (al dan niet geschreven) ambities m.b.t. een bepaald mandaat toelichten. Uit de kandidaten kiest de huidige leerlingenraad dan een nieuwe leerlingenraad.

In de leerlingenraad zetelen - naast een voorzitter en een ondervoorzitter - de verantwoordelijke leerlingen van de diverse activiteiten op onze school.  Om welke activiteiten gaat het hier? We zetten ze even op een rijtje:      

  • de organisatie van het Schoolfeest
  • de organisatie van de Uitvaart
  • de redactie van de IRIS
  • de organisatie van de Blitzhappening
  • de organisatie van creatieve activiteiten
  • de organisatie van culturele activiteiten
  • de organisatie van Rock & Dance The Oasis
  • de organisatie van schoolfuiven
  • het beheer van de Groene Oase (d.i. de leerlingenruimte)
  • de organisatie van filmavonden op school (Movie Dome)

Al deze activiteiten, met uitzondering van de schoolfuiven, worden op school georganiseerd onder begeleiding en toezicht van leerkrachten.