Leerlingenbegeleiders

De leerlingenbegeleiders ondersteunen de leerlingen emotioneel en bieden een luisterend oor aan leerlingen, ouders, collega's en hulpverleners i.v.m. eventuele problemen.

Ze leiden de sessies leren leren en begeleiden, in overleg met de klastitularis en de vakleerkracht, de remediëring (inhaallessen, studie, sessies leren leren, …).

Ze volgen het keuzebegeleidingsproces.

Bij gedragsproblemen voeren ze, samen met de klastitularis, de begeleidingsgesprekken.

De leerlingenbegeleiders werken nauw samen met de collega’s van het CLB.

 

 

 

Mevr. Cathérine Rotsaert

sportleerlingen 

catherine (punt) rotsaert (at) kavoskenslaan (punt) be

of via Smartschool

Mevr. Karolien Devriendt

niet-sportleerlingen

karolien (punt) devriendt (at) kavoskenslaan (punt) be

of via Smartschool