Leerlingensecretariaat

De leerlingen (en de ouders) kunnen dagelijks contact opnemen met de opvoeder die verantwoordelijk is voor de klas waarin hun zoon/dochter zit.

De opvoeder staat in voor de dagelijkse opvolging van de leerling (te laat komen, afwezigheden, strafstudies, occasionele voorvallen zoals ruzies, pesterijen, diefstallen,…).

Leerlingensecretariaat: Opvoeders verantwoordelijk per leerjaar:

 • voor het derde leerjaar ASO : Mevr. Griet Overmeire - 09/240.00.64 of via Smartschool
   
          
 • voor het vierde leerjaar ASO : Mevr. Freya Vermeulen - 09/240.00.65 of via Smartschool
   
   
   
 • voor het vijfde leerjaar ASO : Dhr. Marc Desmet - 09/240.00.66 of via Smartschool
   
   
 • voor het zesde leerjaar ASO : Dhr. Jimmy Verhé - 09/240.00.67 of via Smartschool
   
   
 • voor de afdeling L.O. en Sport TSO : Dhr. Stefaan Geers - 09/240.00.68 of via Smartschool
   
   
 • voor de afdeling Topsport : Mevr. Maja Aelvoet - 09/243.46.11of via Smartschool

        

 • voor het zevende leerjaar ASO : Dhr. Tim Van den Broeck - 09/243.46.15 of via Smartschool