Leerlingensecretariaat

De leerlingen (en de ouders) kunnen dagelijks contact opnemen met de opvoeder die verantwoordelijk is voor de klas waarin hun zoon/dochter zit.

De opvoeder staat in voor de dagelijkse opvolging van de leerling (te laat komen, afwezigheden, strafstudies, occasionele voorvallen zoals ruzies, pesterijen, diefstallen,…).

Leerlingensecretariaat: Opvoeders verantwoordelijk per leerjaar:

 • voor het derde jaar ASO : Mevr. Alies Capiau - 09/240.00.64. of via Smartschool
   
          
 • voor het vierde jaar ASO : Dhr. Tim D'Hondt - 09/240.00.65. of via Smartschool
   
 
 • voor het vijfde jaar ASO : Dhr. Marc Desmet - 09/240.00.66. of via Smartschool
   
   
   
 • voor het zesde en zevende jaar ASO : Dhr. Jimmy Verhé - 09/240.00.67. of via Smartschool
 
           
 
  • voor de afdeling L.O. en Sport TSO en 2de graad SWE ASO: Dhr. Stefaan Geers - 09/240.00.68. of via Smartschool


    
                                                                                     

  • voor de afdeling Topsport : Mevr. Maja Aelvoet - 09/394.30.90. of via Smartschool