Proclamatie 2009

De Plechtige Proclamatie 2009 begon met de kracht van een positieve houding en een open hart en met de paukenslag uit een van de Londense symfonieën van Joseph Haydn die in 1809 stierf, het jaar waarin Charles  Darwin werd geboren.
Bepaalde data speelden een belangrijke rol dit jaar en het begrip ‘sport’ vormde de rode draad.

 

Sport is deelnemen, winnen, je nederlaag aanvaarden, jezelf overwinnen. Sport is fair play en passie en soms is sport topsport. Al tien jaar op onze school. Het was dan ook logisch dat Mevr. Sabine Joye, topsportcoördinator van onze school, Mevr. Veerle De Bosscher inleidde die dit jaar het promotorschap over onze abituriënten had aanvaard.
Mevr. De Bosscher is doctor-assistent van de vakgroep Sportbeleid en Management aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze studeerde in 1990 af aan onze school en promoveerde in 2007 met een doctoraalscriptie over de prestatiebepalende factoren in topsport.
Net zoals Mevr. Joye speechte Mevr. De Bosscher op voortreffelijke wijze. Haar toespraak bevatte naast schrander studieadvies en leuke anekdotes ook enkele duurzame gezondheidstips. Want sport is gezond, maakt je weerbaarder, schenkt je zelfvertrouwen en leert je omgaan met doorzettingsvermogen en wilskracht.

Omdat het begrip ‘sport’ centraal stond, ging de opbrengst van het uitvaartontbijt dit jaar naar Anvasport vzw (www.anvasport.com).
Deze vereniging richt zich tot personen met een handicap die aan sport willen doen. Onze laatstejaars ondersteunden Anvasport bij de aankoop van materiaal voor zitskiërs.
Toen Lies Van Peperstraete, vertegenwoordigster van Anvasport en ex-leerlinge van onze school, de cheque van € 500 in ontvangst nam en de leerlingen bedankte, weerklonk er een oprecht en warm applaus.
Dat gebeurde opnieuw nadat Brels stem de aanwezigen bekoorde :

‘Rêver un impossible rêve.
Porter le chagrin des départs.
Brûler d’une possible fièvre.
Partir où personne ne part. …’

Op 9 oktober 2008 was het precies 30 jaar geleden dat Jacques Brel stierf. Luisteren naar hem is altijd adembenemend.
Op 9 oktober 2008 stierf Jerome Vervaeke, erestudieprefect van onze school. Dhr. Vervaeke was van september 1964 tot 1982 studieprefect van het Atheneum. Hij heeft voor onze school heel veel gedaan en betekend en werd tijdens deze Proclamatie op een eervolle en waardige manier gehuldigd.

Een welverdiend applaus was er ook voor Katia Willems, Canelle Vanscheeuwijck en Ege Yilmaz want de optredens van de leerlingen waren dit jaar weer uitmuntend.
Katia bracht ‘Listen’ van Beyonce, Canelle coverde Sinatra’s ‘Come fly with me’ en Ege schitterde met ‘Songbird’ van Fleedwood Mac.
Ege legde vol tederheid de minuut stilte het zwijgen op en verlengde de dodenhulde met een stijlvol eerbetoon aan alle zieke collega’s, vrienden en familieleden opdat ze spoedig weer zouden stralen van levensvreugde.En dan was het tijd voor de prijzen. 29 jongens en meisjes namen plaats op het podium. 29 gezichten die blaakten van trots en nieuwsgierigheid.
Alle schenkers werden van harte bedankt, alle laureaten werden enthousiast gehuldigd.
Dus ook Valérie Sepelie die uit de handen van onze ex-leerling en ex-promotor Prof. Dr. Christian Burvenich de door hem geschonken speciale Darwin 200-Prijs in ontvangst nam.
En ook Valérie Boiten die dit jaar de Olympiade Frans ‘Olyfran Vlaanderen’ won en deze zomer gedurende vijf weken in Quebec een taalstage mag volgen.
En vanzelfsprekend ook Katia Willems en Frederik Joseph die reeds vanaf de kleuterklas trouwe vosjes zijn en aan wie de Prijs Campus Voskensscholen overhandigd werd.Toen nodigde Mevr. Anne Machiels, directeur van het Atheneum, de 260 afgestudeerden uit om naar voren te komen.
Ze namen hun allerlaatste rapport en het schitterende jaarboek in ontvangst.
In hun naam voerden Lauren De Stercke en Nora Sundahl, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de leerlingenraad, het laatste woord.Mooie, goede woorden die werden doorgegeven aan Line Ellegiers en Jeroen Lapeere. Zij, voordien als organisatoren van een subliem schoolfeest al in de bloemetjes gezet, brachten een heerlijke, vrolijke versie van ‘Forever young van Dylan/Alphaville :

‘May God bless and keep you always.
May your wishes all come true. …’
 
En toen was het tijd voor een allerlaatste huldebetoon.
Terwijl de 25 kaften van de jaarboeken werden geprojecteerd, overhandigden Mevr. Anne Machiels en Mevr. Gerda Postelmans, directeur en adjunct-directeur van het Atheneum, een fraai geschenk aan Mevr. Ingrid Herbots en aan Dhr. Benoit Lawaisse.
Mevr. Herbots, ex-lerares Engels van het Atheneum, is immers de ‘spirituele moeder’ van het jaarboek. Vijfentwintig jaar geleden bracht zij het idee mee uit Amerika. Enkele jaren geleden gaf ze de fakkel door aan Dhr. Lawaisse die, samen met een groep enthousiaste medewerkers, voor de 25ste keer een prachtexemplaar maakte.Dit terechte en welverdiende eerbetoon sloot deze rijke en eerbiedwaardige Plechtige Proclamatie 2009 af.