Proclamatie 2005

Drie danseressen op het podium.
'One, two, three, four'. Engelse getallen vullen langzaam de feestzaal. 'Five, six, seven, eight'.
'Knee 1' van Philip Glass begeleidt de heerlijke choreografie die door Julie Daems, Kirby De Geest en Pauline Verminnen werd ontworpen.
'Knee 1' is een fragment uit 'Einstein on the beach'.
En zo kwamen we onmiddellijk bij de man, dank zij wie 2005 door de UNESCO tot 'World Year of Physics' werd uitgeroepen : Albert Einstein.

Precies 100 jaar geleden verschenen in de Annalen der Physik vijf artikelen van Einstein. Het belangrijkste ervan hield de speciale relativiteitstheorie in.
Precies in dat World Year of Physics won een leerling van onze school de Vlaamse Fysica Olympiade. Meer zelfs : Li Guolong uit  4 Wetenschappen won eveneens de Vlaamse Wiskunde Olympiade.
En 17 jaar geleden, meer bepaald in 1988, won een leerling van onze school eveneens twee Vlaamse Olympiades. Die leerling was dit jaar onze ere-genodigde : Prof. dr. Marc-Olivier Coppens.

Voor de geliefden die niet weten hoe ze gemist worden, droeg Geraldine Gobert het aangrijpende gedicht 'De gestorvene' van Ida Gerhardt voor. Aansluitend brachten Pieter Servranckx en Miro Burgelman een knappe versie van Planet Caravan van Black Sabbath.
En dan was het tijd voor de toespraken.

"Wat is het mooi als vader en zoon in elkaars vreugde kunnen delen,' zo begon Dhr. R. Deknock. Hij leidde een speciale genodigde in, de eminente pianist Claude Coppens, vader van de promotieleider. Zijn gastoptreden werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd. Op een Bösendorfer speelde hij 'Just so', dat voor zijn zoon werd gecomponeerd en een trits composities van Boudewijn Buckinx, opgedragen aan Marc-Olivier en zijn vrouw Cynthia.

De promotieleider werd uitgebreid voorgesteld door onze collega Fysica, Mevr. Lut Huys.
Van de inspirerende toespraak van Prof. Coppens kunt u hier nogmaals genieten.

De talrijke leerlingen die zich voor de schoolcultuur hadden ingezet (leerlingenraad, denktank van het leerlingenparlement, schoolfeest, uitvaart, Iris, fuiven,…) werden oprecht gelauwerd waarna Hannes Algoed, Pieter Servrankx, Brecht Verschueren en Bram Vanparijs op magistrale wijze 'Comfortably numb' van Pink Floyd coverden.

De vakgebonden prijzen en de rapporten, vergezeld van een fraai jaarboek, werden uitgereikt en Laure-Ann Quenon vertolkte op een sublieme wijze de 'Sonatine animé' van Maurice Ravel.

Dhr. Jan De Maeyer, algemeen directeur van de Scholengroep Panta Rhei, overhandigde de Prijs voor de combinatie Studie en Topsport aan Sören Van de Moortele uit 6 Wetenschappen-Topsport.

De Prijs Antoon Janssens, de bronzen Vos, de prijs voor de leerling(e) met het hoogste percentage, ging dit jaar naar Evi Desender uit 6 Latijn-Talen.

Na de slottoespraak door Dhr. J. Deschuyter, directeur van het Atheneum, weerklonk er nog tweemaal een heerlijk applaus.

Het eerste was voor de tweelingzusjes Ellen en Kim Pynaert die in naam van alle laatstejaars waardig afscheid namen van 'hun' Atheneum.
Het laatste was voor Pauline Verminnen die samen met Renato Marquez een verrukkelijke versie bracht van 'Just the two of us' van Bill Withers.
En daarna was het tijd voor een gezellige receptie en heel veel vakantie !