Plechtige Proclamaties

 

Sedert 1967, toen de proclamatieplechtigheid voor het eerst in de eigen feestzaal werd gehouden en niet meer in de Koninklijke Gentse Opera, is het traditie dat een prominent  oud-leerling, oud-leraar of eredirectielid wordt gevraagd als promotieleider van onze abituriënten om hun op die manier een stimulerend voorbeeld mee te geven.
Niet zonder trots overlopen we nog eens de indrukwekkende lijst. 

 • 2010 : Pierre Schoentjes, Prof. Franse literatuur, UGent
 • 2009 : Veerle De Bosscher, doctor-assistent vakgroep Sportbeleid en Management, VUB
 • 2003 : Gita Deneckere, historica, hoogleraar Geschiedenis, vakgroep  Nieuwste Geschiedenis, UGent
 • 2002 : Guy Verhofstadt, eerste minister
 • 2001 : prof. dr. Christian Burvenich, voorzitter van de vakgroep fysiologie, biochemie en biometrie van de Faculteit Diergeneeskunde
 • 2000 : Harlinda Lox, sprookjesdeskundige verbonden aan de RUG, vakgroep Duits
 • 1999 : Nic Balthazar, film- en theatercriticus, mediafiguur
 • 1998 : André Clapdorp, eredirecteur van de Middenschool Gent Voskenslaan
 • 1997 : Alain Bloch, onderzoeksrechter
 • 1996 : prof. dr. Jean-Paul Van Bendegem, docent logica aan de VUB
 • 1995 : prof. dr. Sonja Snacken, docente criminologie aan de VUB
 • 1994 : prof. dr. baron Leon De Meyer, classicus, pro-rector RUG
 • 1993 : ir. dr. burggraaf Dirk Frimout, internationaal bekend ruimtewetenschapper, eerste Vlaamse astronaut
 • 1992 : Jo Röpcke, economist, presentator van het filmmagazine Première op de BRT, leraar aan en later directeur van het Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding (HRITCS) te Brussel
 • 1991 : Humanitaire Studentenmissie Concentratiekampen, de oud-leerlingen Fernand Delaruelle, Henri Depoorter, André Van Loo, Robert Verspeelt, Lionel Volckaert en Jean Boddart onderbraken in 1945 hun opleiding aan de medische faculteit van de Gentse universiteit om als vrijwilligers bijstand te verlenen bij de opvang van geïnterneerden van het pas bevrijde kamp van Bergen-Belsen
 • 1990 : ir. Roland Wissaert, ontwikkelingsingenieur bij Siemens te München
 • 1989 : dr. Jérôme Vervaeke, classicus en jurist, ereprefect KA
 • 1988 : prof. dr. Marc Van Montagu, hoogleraar biotechnologie RUG, hoofd van Plant Genetic System
 • 1987 : Viviane Sorée, fysiek gehandicapte oud-leerlinge (Menswetenschappen), promoveerde aan de RUG door haar ongelooflijke wilskracht tot Licentiate in de Psychologische Wetenschappen, richting Orthopedagogiek
 • 1986 : prof. dr. Karel Vuylsteke, hoogleraar sociale geneeskunde RUG
 • 1985 : dr. Marcel Van de Vyver, voorzitter van het arbeidshof
 • 1982 : Jean Daskalides, industrieel (de bekende pralines), gynaecoloog en cineast
 • 1981 : prof. dr. Eric Van de Velde, hoogleraar radiologie RUG
 • 1980 : ir. Marcel Van den Berghe, burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, directeur van het BME
 • 1979 : prof. dr. Gilbert Froment, hoogleraar chemie-ingenieurstechniek RUG
 • 1978 : prof. dr. Herman Balthazar, historicus, hoogleraar RUG, gouverneur van Oost-Vlaanderen
 • 1977 : Willy De Clercq, jurist, politicus en minister van staat
 • 1976 : prof. dr. Adriaan Verhulst, hoogleraar geschiedenis RUG, voorzitter van het Willemsfonds, lid van de raad van beheer van de BRT
 • 1975 : prof. dr. Elie Van Bogaert, internationaal befaamd rechtsgeleerde gespecialiseerd in arbeids- en volkenrecht, gecoöpteerd senator en minister
 • 1974 : Julien Pergoot, oud-leraar fysica KA, ere-inspecteur en auteur van standaardschoolboeken fysica
 • 1973 : dr. Georges Van de Putte, dokter in de genees- en verloskunde, stichter en eerste directeur-geneesheer van het Academisch Ziekenhuis (nu UZ) en verscheidene jaren voorzitter van onze Vriendenkring
 • 1972 : Johan Daisne, pseudoniem voor dr. Herman Thiery, tot in het buitenland bekend magisch-realistische auteur en hoofdbibliothecaris van de stad Gent
 • 1971 : Patrick Verdonck, onze eerste fysiek gehandicapte leerling (Wet. A)
 • 1970 : prof. dr. Jan Briers, stichter van het Festival van Vlaanderen, maakte van de radio een ontspannend en opvoedend cultuurmedium
 • 1969 : prof. dr. Willy Dekeyzer, oud-leraar wiskunde, professor RUG, hoofd van het laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof
 • 1968 : Victor Stuyvaert, oud-leraar wetenschappelijk tekenen, graficus en illustrator met internationale faam
 • 1967 : prof. dr. Gaston Van de Veegaete, ereprefect KA, directeur-generaal Ministerie van Openbaar Onderwijs, professor RUG Engels en bijzondere methodiek