Nieuwjaarsreceptie 2009

Mevr. Machiels, directrice van het Atheneum, huldigde mevr. I. Hoste, dhr. W. Oeyen en dhr. H. Schrijvers (CLB) en bedankte hen voor hun jarenlange inzet voor onze school.
Tijdens de receptie zagen we enkel blije gezichten en hoorden we honderden oprechte gelukwensen. We begroetten onze collega's van de Basis- en de Middenschool en waren blij omwille van de aanwezigheid van zeer veel oud-collega's. We zagen leden van de Vriendenkring het glas heffen met vertegenwoordigers van onze Scholengroep. Kortom, de nieuwjaarsreceptie was traditiegetrouw weer een gezellig samenzijn !