Prof. Braeckman houdt schitterende lezing over Darwin

Charles Darwin, de vader van de moderne evolutietheorie, werd in 1809 in Shrewsbury (Engeland) geboren. In 2009 is dit precies 200 jaar geleden. 

Zijn meest bekende werk, “On  the Origin of Species”,  waarin hij voor het eerst zijn ideeën publiek maakte, dateert van 1859 en is dus 150 jaar oud.

Reden genoeg om dit schooljaar extra aandacht te schenken aan deze grote wetenschapper, die in de rij mag staan naast monumenten als Einstein, Newton, Mendeljev, Mendel,…. .

De evolutietheorie staat soms ter discussie maar ze is één van de sterkste wetenschappelijke theorieën die er bestaan.

Omdat wij willen dat onze leerlingen hierover goed geïnformeerd onze school verlaten, werd op donderdag 27 november Prof. Johan Braeckman van de Universiteit Gent uitgenodigd voor een lezing.

Prof. Braeckman is filosoof en Darwinspecialist en de vakgroep Wetenschappen was zowel fier als dankbaar dat hij met onze leerlingen wou spreken over Darwins bevindingen, over creationisme en intelligent design.

De evolutietheorie is vanzelfsprekend opgenomen in de eindtermen biologie. Prof. Braeckman hield een voortreffelijke lezing. Onze leerlingen van het 6de jaar in de richtingen Wetenschappen luisterden met volle aandacht.