Vincent Hunink, universitair docent Latijn, op bezoek.

Op uitnodiging van Alexandre Popovic en Lincy Van Twembeke, leerkrachten Latijn aan onze school, verwelkomden wij op maandag 24 november Vincent Hunink.
Dhr. Hunink is classicus, promoveerde op een dissertatie over de Romeinse dichter Lucanus en is vandaag als universitair docent Latijn verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Hij is ook actief als vertaler van teksten uit het Latijn en vertaalde in 1997 Caesars beroemde boek ‘De bello Gallico’.

In het Openleercentrum vertelde dhr. Hunink op een uiterst boeiende wijze over dit spraakmakende boek aan de leerlingen Latijn van het derde jaar die dit klassieke werk over de Gallische oorlog tijdens de afgelopen maanden uitgebreid hadden bestudeerd.
Anders dan in de strips is Caesar in ‘De bello Gallico’ niet de ijdele Romeinse heerser die telkens weer het onderspit moet delven in de strijd tegen onze dappere Galliërs Asterix en Obelix.
In zijn verslag van die veroveringstochten in de jaren 58-52 v. Chr. schetst Caesar een glorieus beeld van zichzelf. Hij is de briljante strateeg, de rechtschapen en onaantastbare leider. Hij meet zich een glansrol aan en kleurt de gebeurtenissen zeer sterk.
Zijn persoonlijke veroveringstochten worden voorgesteld als wettige defensieve acties in het algemeen Romeins belang en zijn tegenstanders worden gepresenteerd als chaotische en trouweloze barbaren.
Die schaamteloze zelfverheerlijking is een aspect van listige propaganda.
Dhr. Hunink wees de leerlingen op Caesars manipulatie van de lezer.

 
Het heerlijke boek is natuurlijk een beroemd voorbeeld van klassieke stijl en een belangrijke historische bron maar door middel van een schijnbaar objectieve stijl en een sluwe verteltechniek verdoezelt Caesar zijn ware bedoelingen.
Dhr. Hunink ontmaskerde ze op opzienbarende wijze. De leerlingen genoten !