Class@oceans : oceanografisch onderzoek boeit !

Op vrijdagnamiddag 10 oktober 2008 brachten 4 WE, 4 WET en 5 WEWI een bezoek aan het Renard Centre for Marine Geology (RCMG) van de Universiteit Gent.

Na een hartelijke verwelkoming door Prof. Jean-Pierre Henriet werden de leerlingen in groepen verdeeld.

Geboeid (figuurlijk uiteraard) en muisstil luisterden ze naar een verhelderende uiteenzetting over de werkzaamheden tijdens en het nut van diepzeebodemonderzoek.

Ze lazen bodemkaarten, betastten koudwaterkoralen en gingen op zoek naar de man achter de naam Renard. Ze leerden het verschil kennen tussen een geoloog en een geograaf en vernamen alles over de expeditie van de Belgica in de Golf van Biskaje.

Aanschouwelijk onderwijs vond plaats in de werkplaats en in de hangar waar de Genesis, een ROV (remotely operated vehicle), een kleine onbemande diepzeeduikboot, kon bewonderd worden.

De demonstraties met de grijparmen en de camera’s spraken uiteraard tot de verbeelding. Het apparaat waarmee geluidsgolven naar de zeebodem werden gestuurd maakte naast veel lawaai ook veel indruk.

Die namiddag werd niet alleen duidelijk dat wetenschap en technologie onafscheidelijk zijn maar vooral dat oceanografisch onderzoek boeit !

Zie ook :

Renard Centre of Marine Geology

Vlaams Instituut voor de Zee