17 oktober - Werelddag van Verzet tegen Armoede

Zoals vorig jaar werd op de campus Voskenslaan opnieuw aandacht besteed aan de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

Op  vrijdag 17 oktober maakte het leerlingenparlement, met een kleine symbolische actie, aan iedereen duidelijk maken dat ontsnappen uit de Armoede een zaak van iedereen is!

Er werden geknoopte lakens uit de ramen van de school gehangen. Daarmee werd benadrukt dat wij een land, een wereld zonder armoede willen.

Waarom 17 oktober?

Op 17 oktober 1987 kwamen honderdduizend verdedigers van de mensenrechten samen op het Trocaderoplein in Parijs. Hier werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Allen zijn zij er getuige van dat een gedenksteen onthuld wordt om eer te bewijzen aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.

Een dergelijke gedenksteen is ook te vinden op het Sint-Pietersplein.

Op 22 december 1992 roept de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot  Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Er wordt dit jaar opnieuw een nationale campagne gevoerd (met tv-spots, affiches, acties, enz.).

Armoede is een onrecht.

Mensen die in armoede moeten leven zijn het slachtoffer van structuren en krachten in de (globale) samenleving waar ze zelf geen invloed op hebben. We denken dan bijvoorbeeld aan kleine landbouwers in het Zuiden die niet op kunnen tegen de overproductie in het Westen, maar ook aan alle slachtoffers van oorlogen en hongersnoden overal ter wereld.

Maar ook hier bij ons, in één van de welvarendste landen ter wereld, bestaat het onrecht. Ook in België zijn honderdduizenden mensen het slachtoffer van armoede en uitsluiting. Willen we hier iets aan doen, dan moeten we de maatschappelijke structuren die armoede veroorzaken en in stand houden, aanpakken. Denk maar aan het tekort aan betaalbare woningen, de ongelijke onderwijskansen van mensen in armoede, de problemen met de energiemarkt en de onmenselijke toestanden die hieruit voortkomen,…

Aandacht in de lessen.

Uiteraard werd er ook tijdens bepaalde lessen aandacht besteed aan deze problematiek en aan de nationale actie die dit jaar in het teken stond van hogere uitkeringen en minimumlonen.

Dhr. Boulez (leerkracht niet-confessionele zedenleer)  trok met zijn leerlingen naar de Groene Oase waar tijdens een rollenspel ‘Zet een stap voorwaarts’ het inlevingsvermogen van de leerlingen centraal stond. Aan de leerlingen, die nu als dakloze, dokter, arbeider, prostituee, student, enz., optraden, werden vragen gesteld waarbij ze, na een bevestigend antwoord, een stap voorwaarts mochten zetten.

‘Wie heeft een internetaansluiting ?’ ‘Wie kan twee keer per jaar op vakantie gaan ?’

Het is duidelijk dat op het einde van de vragenlijst de leerlingen zagen, voelden en beseften wat het betekent om arm te zijn.

Het siert het leerlingenparlement dat ze met hun actie de leerlingen wijzen op die 'hardnekkige schande'.

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen!

Knoop mee de strijd aan!!

Meer info : www.17oktober.be