Afvalactiedag : neen aan de blikkenberg !

Groene School, MOS (Milieuzorg op School), Dag van de Aarde, …. : onze school heeft een aanbevelenswaardige traditie als het gaat om het bewust(er) maken van de leerlingen m.b.t. de milieuproblematiek.

Op de campus Voskenslaan is er een werkgroep milieu die is samengesteld uit leerkrachten van de drie scholen, de voorzitter van het leerlingenparlement en de domeinverantwoordelijke.
Voorzitter van de werkgroep is dhr. Mario Boulez, leraar Zedenleer.
De werkgroep concentreert zich – naast de bespreking van het energiebeleid - voornamelijk op de reorganisatie van het afvalbeleid op de campus. Een dringende noodzaak gezien het hoge bedrag dat de school elk jaar voor het ophalen van het restafval aan IVAGO betaalt.
Doelstelling van de werkgroep inzake afval is om zoveel mogelijk afval dat niet bij het restafval hoort eruit te houden en te komen tot een nieuw afvalbeleid.
Een eerste reeks maatregelen heeft er alvast toe geleid dat de hoeveelheid restafval van de campus dat uiteindelijk wordt verbrand drastisch is gedaald.

Ook dit jaar zal onze school opnieuw haar milieuzorgsysteem verder uitwerken.
De centrale doelstelling is de sensibilisering van de leerlingen voor de milieuproblemen in onze maatschappij en - via voorlichting en milieu-educatie - een milieuvriendelijk gedrag bij onze leerlingen stimuleren.
Op dinsdag 23 september vond de eerste afvalactiedag van het nieuwe schooljaar plaats.
Als eerste aandachtspunt werd gekozen voor ‘Blikjes buiten : vanaf nu geen blikjes meer in de gangen, in de klas- en sportlokalen !’
Wij blijven het belangrijk vinden dat er op onze school aandacht besteed wordt aan het verkleinen van de berg afval die gestort of verbrand moet worden.
Door sorteren, composteren, recycleren en hergebruiken verkleinen we die afvalberg. De ‘groene doos’ in elk lokaal waarmee het afvalpapier wordt ingezameld is al jaren een begrip.
Daarnaast willen we leerlingen ook wijzen op het feit dat reeds bij de aankoop aan het afval na verbruik gedacht moet worden.
De afvalactiedag omvatte vier aandachtspunten.

In de hal verduidelijkte een tentoonstelling hoe de leerlingen afval correct kunnen sorteren.
Daarnaast werd er tijdens het derde lesuur in alle klassen kort uitgelegd wat de afvalregels zijn op onze school - vanzelfsprekend zijn die opgenomen in het schoolreglement - en waarom die regels zo belangrijk zijn.
Een educatief medewerker van de vzw Green organiseerde in een aantal klassen een quiz waarbij naast de vraag hoe afval kan voorkomen worden uiteraard ook de verschillende sorteerregels aan bod kwamen.
Een ludieke actie met grote blauwe PMD-vuilniszakken vestigde de aandacht van de leerlingen op de talrijke verzamelrecipiënten op de speelplaats en op het feit dat PMD kan gerecycleerd worden.

Zo’n afvalactiedag vormt de basis voor een milieuvriendelijker gedrag van de leerlingen op onze school. Het gevoel van betrokkenheid dat op zo’n manier ontstaat, kan een belangrijke impuls betekenen voor de vorming van een blijvende milieubewuste houding.
Zo’n dag is uiteraard voor herhaling vatbaar : het gaat op onze school immers niet alleen om opleiden maar ook om opvoeden !