Ook didactische uitstappen Wiskunde begeesteren !

Op 26 februari 2008 brachten de leerlingen van 6 WW in het kader van de lessen 'Seminarie Wiskunde' een bezoek aan de universiteit Gent.
Begeleid door de leerkrachten Mevr. F. De Loose, Dhr. J. De Rouck en Mevr. A. Van Daele bezochten ze er de tentoonstelling "Beeldende Wiskunst" .

De commentaren met betrekking tot de tentoongestelde objecten waren, net als na een bezoek aan het S.M.A.K.,  even uiteenlopend als kunstzinnig. 

En ook al is een cilinder tenslotte toch ook maar een kegel, de erudiete uitleg van Prof. Dr. Frank De Clerck zorgde niet alleen voor een meerwaarde maar bracht talrijke leerlingen in geestdrift. 

Hopelijk zet dit wiskundige enthousiasme zich nu om in creativiteit.