Gedichtendag 2008

De gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste donderdag van januari wordt de poëzie een dag lang in het zonnetje gezet.

Alles kan poëzie worden. 
Dit jaar stond de relatie tussen poëzie en dingen centraal. Gewone voorwerpen die ons in het dagelijkse leven omringen, worden op allerlei manieren gebruikt in de poëzie.
Henk van Zijp heeft het hier bijvoorbeeld gewoon over een doodgewone slak.

' Omdat ik slechts een slak ben
Ga ik niet zo snel
Toch, als ik ergens heen wil
Dan kom ik er meestal wel

Ik kruip op mijn gemakkie
Door het leven heen
Zo van ach, ik kom er toch wel
Het hoeft nu niet meteen

Waarom zal ik mij haasten
Dat is toch heel niet goed
En het kan mij ook niet schelen
Als men op mij wachten moet '

Ook op onze school was het weer poëziefeest op 31 januari. De lokalen waren versierd met kleurrijke gedichten die ons zowel plezier verschaften als ons aan het denken zetten.
De groene oase liep 's namiddags vol met enthousiaste leerlingen die stonden te popelen om hun bijdrage te leveren aan deze hoogdag van de taal.
De gastheren en –vrouwen waren de leerlingen van 5HWTb die alles vlot aan elkaar praatten.

  

3 Lat-GL-ETa waren de “dingen-schrijverstour” opgegaan en zetten de juiste toon voor wat dit jaar een heel serene en puur poëtische happening zou worden.

Amber uit 5HW liet “de dingen” links liggen en las een zelfgeschreven Engelstalig gedicht voor over het aloude thema, de liefde.

Dit schooljaar bestaat ons Atheneum 50 jaar en dat hebben we uitgebreid gevierd op 12 oktober.
5 ET 3/5 liet ons genieten van een mooie diareportage over die memorabele dag terwijl ze een Franstalige ode aan onze school brachten !

Niet alleen leerlingen gingen creatief om met taal. Ook sommige van onze leerkrachten zijn ervaren schrijvers, zoals Mr. Van Kerckvoorde. Hij las voor uit eigen werk en creëerde een ruimte waarin we tijdelijk in de nabijheid van “de vrouw” verbleven.

Origineel waren zeker de leerlingen van 5 LT-GL-ETa. Tien jaar na zijn dood brachten zij gedichten van Herman De Coninck op een zeer persoonlijke en ontroerende wijze. Ze durfden het ook aan te zingen én met succes!

  

5 LaWe gooide het over een Franse boeg. Zij brachten overtuigend ‘Mélange de Prévert’ op een wel heel verrassende “stoelen-manier”. Luid applaus was uiteraard het logische gevolg.

De hekkensluiters waren 4ECW-HWT. Zij hadden inspiratie gevonden bij Prévert maar ook bij Brel. Zang- en acteertalent waren ook bij deze leerlingen duidelijk aanwezig. Hun motto luidde dat je nooit mag wanhopen, zelfs niet als je een blauwtje liep !

Leerlingen en leerkrachten zagen dat het goed was en hopen er volgend jaar weer een poëtisch festijn van te maken.