Wouter Dambre in de klas

In de ban van een bekende VRT-Vlaming.

Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de Voskenslaancampus nodigde de Vakgroep Geschiedenis dhr. Wouter Dambre uit.
Wouter Dambre is een ex-leerling van onze school en vandaag de dag is hij als eindredacteur van de VRT-nieuwsdienst werkzaam.
Tijd dus om hem wat vragen voor te schotelen over een wereld die we wel elke dag op de televisie kunnen bekijken, maar waarvan we toch het fijne niet weten.

Een vraag die blijkbaar vele leerlingen zich stelden, was welke invloed de politiek nu heeft op het nieuws. Wordt het nieuws enigszins aangepast aan de wensen van de politieke partijen  die de regering vormen of probeert men toch zo objectief mogelijk te blijven?
Dhr. Dambre verzekerde ons dat het streven naar objectiviteit een van de basisvereisten van de journalistiek is en dat de VRT iedereen wil bereiken. Het zou dus onverstandig zijn om een duidelijk politiek standpunt in te nemen.

VRT heeft twee letters gemeenschappelijk met VTM en uiteraard waren er heel wat vragen over de gelijkenissen en de verschillen tussen beide omroepen.
Volgens dhr. Dambre kon je moeilijk ontkennen dat VRT en VTM zich op een ander doelpubliek richten. VTM focust meer op thema’s die sensatie opwekken, terwijl de VRT dergelijke onderwerpen minder snel als een van de headlines zal gebruiken. Politiek komt meestal ook uitgebreider aan bod tijdens het VRT-nieuws.

" Mag u nu zelf bepalen wat er al of niet in het nieuwsoverzicht komt ? ", vroegen velen zich af.
" Ja, in grote mate wel ", antwoordde hij.
" Onderwerpen worden gekozen op basis van hun relevantie en dat vergt heel veel werk. Op sommige dagen wordt de redactie overspoeld met nieuwsberichten, op andere dagen is het soms zoeken naar nieuws. De bronnen worden altijd meerdere malen gecontroleerd en de contacten met nieuwsdiensten over de hele wereld worden nauwgezet onderhouden. Dit zijn basisvereisten omdat de VRT niet alleen voldoende, maar ook waarheidsgetrouw nieuws wil brengen. "

Wouter Dambre is er probleemloos in geslaagd om onze klas een heel uur te boeien. Alles verliep zeer spontaan en zowel de vragen van de leerlingen als - vooral - de antwoorden van dhr. Dambre waren verstandig en ter zake.

Bij deze willen we hem nogmaals van harte bedanken!