Uitstappen

Leerrijk bezoek aan Wetstraat 16

In het kader van de lessen Geschiedenis brengen onze leerlingen elk jaar een bezoek aan de Wetstraat 16.

De Wetstraat 16 is de officiële zetel van de federale regering. Hier zijn de beleidscel, het secretariaat van de eerste minister en de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister gevestigd. De ministerraad, het kernkabinet en het overlegcomité komen er geregeld samen.

Lees meer: Leerrijk bezoek aan Wetstraat 16

Interessante deliberatieweek !

Tijdens de laatste week voor de kerstvakantie buigen de leerkrachten zich over de examenresultaten. Uitvoerige besprekingen die vergezeld gaan met remediëring, adviezen en uitnodigingen voor het oudercontact.
Voor de leerlingen werden er tijdens die dagen culturele activiteiten georganiseerd.

Voor alle leerlingen van het vijfde jaar stond er een Projectdag EHBO op het programma.
De derdes trokken naar het STAM, het gloednieuwe stadsmuseum in de 14de-eeuwse Bijlokeabdij waar het verhaal van de stad Gent chronologisch verteld wordt aan de hand van 300 voorwerpen en waarbij uitgebreid gebruik gemaakt wordt van multimedia. Het nieuwe stadsmuseum is de perfecte introductie en toegangspoort tot onze stad.

Lees meer: Interessante deliberatieweek !

Op bezoek in 'Het Illuseum': 'Eerst zien en dan uw ogen niet geloven!'

Samen met Mevr. I. Vandebos, hun lerares Natuurwetenschappen, brachten de leerlingen van 5 LMT, 5 en 6 MTTO op  9 november jl. een bezoek aan 'Het Illuseum', het museum van gezichtsbedrog en illusies, te Sint-Amandsberg.

Onze leerlingen konden amper geloven wat ze zagen en waren zelfs helemaal niet zeker dat wat ze gezien hadden, ook werkelijk aanwezig was... 
De reactie van Marjolein Lindemans (5MTTO) spreekt boekdelen.

'Wat ik vandaag gezien of toch niet gezien heb… Het was ongelooflijk! Bloemen in 3D, een magisch koord, een schilder die niet verfde,… Dit allemaal met hetzelfde effect: ‘Woow’ ! Jezelf zo laten bedriegen wanneer je er op staat te kijken… Geweldig leuk en geweldig vreemd.'

Lees meer: Op bezoek in 'Het Illuseum': 'Eerst zien en dan uw ogen niet geloven!'

Seminarie Wetenschappen : boeiende uitstappen !

In het kader van het Seminarie Wetenschappen stond eind november, voor zowel de leerlingen van de vijfdes als van de zesdes, een interessante didactische uitstap op het programma.

Onze vijfdejaars trokken naar het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen waar ze een bezoek brachten aan de tentoonstelling 'Wetenschap op je bord'.

Er werd o.a. stilgestaan bij de samenstelling van onze voeding, bij de productie van de basisstoffen door de jaren heen en bij allerhande conserveringstechnieken. De leerlingen gingen er ook op zoek naar de wetenschap achter de bereiding van ons voedsel en kwamen uiteindelijk terecht bij het ervaren van honger en dorst, bij de verschillende smaakcomponenten en bij de omzetting van ons voedsel in energie.

 

Onze zesdejaars waren echt onder de indruk van de fascinerende tentoonstelling over eetstoornissen in het Museum Dr. Guislain. 'Het gewichtige lichaam. Over dik, dun, perfect of gestoord' plaatst de problematiek van vermageren, eetstoornissen en eetpatronen in een zeer breed kader dat duidelijk maakt hoe complex de materie wel is. Het gaat over veel meer dan obsessies en schoonheidsidealen.

Talrijk zijn de knappe foto's en de indrukwekkende werken van kunstenaars en patiënten die de verhouding dik-dun op een uitdagende, confronterende manier in beeld brengen.

En er is nog veel meer. Video's en tekeningen, gravures en teksten uit oude boeken, zelfs een Ensor.

Een schitterende tentoonstelling die heel veel stof tot nadenken geeft en nog tot 8 mei 2011 te zien is.

Blaarmeersen en Bourgoyen : heerlijke natuurstudie !

Het eerste hoofdstuk in het handboek Biologie van de derdes gaat over ecologie.

Ecologie bestudeer je uiteraard niet alleen in de klas. Het gaat immers ook om de betrekkingen tussen dieren en planten en hun omgeving. En dus is het altijd leerrijk om er eens op uit te trekken

Onder leiding van Mevr. Fauconnier, Dhr. Piette en Dhr. Maertens fietsten talrijke klassen van het derde jaar onlangs dus naar de Blaarmeersen. Ter plaatse kreeg iedere leerling een vangnetje, een lepeltje, een bekertje en vanzelfsprekend ook een vergrootglas zodat ze de vangsten konden bestuderen.

Talrijke waterspinnetjes, waterslakken, vliegjes en kevertjes werden gevangen en geobserveerd. De bevindingen werden ijverig op werkblaadjes genoteerd.

Naast een biologisch wateronderzoek werden ook waterstalen meegenomen om chemisch te analyseren tijdens de lessen Chemie.

Lees meer: Blaarmeersen en Bourgoyen : heerlijke natuurstudie !