Vorming

Teambuilding voor 3 en 4 LOSP

In het kader van het begeleidingsprogramma voor de leerlingen uit onze afdeling Lichamelijke Opvoeding en Sport startten dhr. Laurent Rouckhout en dhr. Christophe Kino in 3LOSP met het ervaringsgerichte trainingsprogramma "Machtig!" dat jongeren via een FERMe aanpak (Fysisch, Emotioneel, Rationeel, Motiverend) wil helpen meer "macht" te krijgen over hun eigen gedrag en weerbaarder te worden in risicosituaties.

Lees meer: Teambuilding voor 3 en 4 LOSP

Projectdag vierdes : studiekeuzebegeleiding en groepsdynamica

In het kader van het gezondheidsbeleid op onze school werd er ook voor de vierdes een projectdag georganiseerd.

Na het verorberen van een lekker en gezond ontbijt stond de samenwerking binnen heterogene groepen centraal. Leerlingen uit onze ASO-, TSO- en topsportafdelingen werden in kleine groepen samengebracht en moesten in een geest van samenwerking, met elkaar, met verenigde krachten, aan eenzelfde taak werken. Zowel de samenwerkings- als de communicatieve vaardigheden stonden tijdens deze oefeningen centraal.

Lees meer: Projectdag vierdes : studiekeuzebegeleiding en groepsdynamica

Interessante ontmoeting met taaldocenten Hogeschool Gent

In het kader van de studiekeuzebegeleiding op onze school ontmoetten onze laatstejaars van 6 LAT tijdens het seminarie Moderne Talen onlangs enkele docenten van de Hogeschool Gent.

Liesbeth De Bleeker, vandaag als docente Frans verbonden aan het Departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent, is bovendien een oud-leerlinge van onze school. Zij had het uiteraard over haar studiekeuze en loopbaan.

Lees meer: Interessante ontmoeting met taaldocenten Hogeschool Gent

Franstalige literatuur in België : Nadine Monfils op bezoek !

Op vrijdag 30 april, terwijl onze zesdejaars hun uitvaart vierden, genoten de leerlingen van 4 Eta, 4 Etb, 4 en 5 HWT van een lezing door Nadine MONFILS.
Wanneer we het over de Franstalige literatuur in België hebben, denkt iedereen onmiddellijk aan Amélie Nothomb die sedert haar debuut  in 1992 ( Hygiène de l’assassin ) bijna elk jaar een bestseller publiceert.
Maar er is meer dan Amélie Nothomb : de Franstalige literatuur in België leeft en doet het goed.
Een belangrijke vrouwelijke auteur is ook Nadine Monfils die reeds 18 succesvolle politieromans op haar palmares heeft staan,  waarvan er enkele bekroond werden met “Le Prix Polar” .

Lees meer: Franstalige literatuur in België : Nadine Monfils op bezoek !

Inspirerende voordracht over de geschiedenis van het boek

Op woensdag 18 maart vertelde Geralda Jurriaans-Helle, conservator van het Allard Pierson Museum in Amsterdam, de leerlingen van het vijfde jaar Latijn - Moderne Talen, Latijn - Grieks en Latijn - Wetenschappen over de geschiedenis van het boek in en na de klassieke oudheid.

Het Allard Pierson Museum (Oude Turfmarkt 127)  is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. De antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk komen in het museum opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een goed beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid. De naam van het Museum is ontleend aan de eerste professor Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, Allard Pierson.

Lees meer: Inspirerende voordracht over de geschiedenis van het boek

Themadag zesdes : Relaties en seksualiteit

Naast aandacht voor aids (elk jaar rond 1 december) kiezen wij als school ook voor aandacht voor een goede relationele en seksuele vorming van onze leerlingen waarin niet alleen over hiv-risico's wordt gesproken maar ook over respect voor je partner.

Relaties : we knopen ze aan, we bouwen ze op, we onderhouden ze, we breiden ze uit, …
Vast,  duurzaam,  zakelijk,  passioneel, … :  relaties zijn een wezenlijk deel van onze persoonlijkheid.

Op woensdag 10 februari 2010 werd, in het kader van het thema 'Gezondheid op school', eens dieper ingegaan op een aantal aspecten van het begrip 'Relatie'.
De leerlingen werden in groepen ingedeeld en namen deel aan twee sessies ( een lezing en een interactieve workshop) die in het teken stonden van - hoe kan het ook anders enkele dagen voor Valentijn - de liefde. Liefde en seksualiteit vormen immers een wezenlijk deel van ons mens-zijn.

Lees meer: Themadag zesdes : Relaties en seksualiteit

Wetenschapsmarkt in een duurzame school

Klimaatverandering én ecologische voetafdruk

Ons leven is de afgelopen honderd jaar ingrijpend veranderd : tv, vliegtuig, magnetron, de pil, het internet,… zijn voor ons vanzelfsprekend. Niet iedereen realiseert zich echter dat wetenschappelijk onderzoek aan de basis van dit alles ligt.
De wereld staat ook deze eeuw voor grote uitdagingen op het gebied van energievoorzieningen, milieubeheer, volksgezondheid, voedselveiligheid… Bij het oplossen van deze problemen zullen wetenschappers een essentiële bijdrage moeten leveren.
Net zoals vorige schooljaren hebben de leraars wetenschappen voor alle leerlingen van het vierde jaar een “wetenschapsmarkt” georganiseerd : een dag waarop de leerlingen eens op een andere manier in contact met “Wetenschappen”.

Hiermee beogen we de interesse van de jongeren voor de wetenschappen in het algemeen en de wetenschappelijke beroepen in het bijzonder, aan te wakkeren.

Het thema dit jaar luidde “Klimaatverandering en ecologische voetafdruk”.

Lees meer: Wetenschapsmarkt in een duurzame school

Actieweek Haïti

De jongste gebeurtenissen in Haïti lieten ook onze leerlingen niet onberoerd. De leerlingen en de leerkrachten Levensbeschouwelijke vakken sloegen de handen in elkaar. Er werden cake, smoothies, hippe solidariteitspolsbandjes en warme chocomelk verkocht en de leerlingen konden zich laten fotograferen.

'De mensen in Haïti een warm hart toedragen en hen op deze manier steunen', zo luidde de eenvoudige boodschap.

Lees meer: Actieweek Haïti

Dag van de Poëzie 2010

Op de laatste donderdag van januari, tijdens de Dag van de Poëzie, stond het gedicht in onze school weer in de schijnwerpers.
De leerlingen speelden met woorden en op die manier werden niet alleen de woordkunst maar ook de leescultuur in het algemeen weer bevorderd. Vaak gebeurde dit overigens in combinatie met beeldende kunst en muziek.

Lees meer: Dag van de Poëzie 2010

Bernard Dewulf en Rick De Leeuw op bezoek !

In het kader van de Poëziedag op onze school kwamen eind januari Bernard Dewulf en Rick De Leeuw langs.

De eerste is bekend als journalist en columnist bij De Morgen. Jarenlang verschenen zijn heerlijke tekstjes op de voorpagina van die krant in de column 'Camps en Dewulf'. Hij schreef er heel vaak in over zijn dagelijkse omgeving: over zijn huis, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn tuin, ...
Een verzameling van die columns verscheen in 'Loerhoek' en onlangs in 'Kleine dagen', dat geselecteerd werd voor de Longlist Libris Literatuurprijs 2010 die op 10 mei in Amsterdam wordt uitgereikt.

Lees meer: Bernard Dewulf en Rick De Leeuw op bezoek !