Vorming

Luikse school op bezoek : heerlijke 'speeddate'.

Op woensdag 23 februari 2011 konden onze leerlingen van 3 WET en 3 LT voor het eerst hun correspondenten van het Athénée Communal Léonie de Waha uit Luik in levende lijve zien.

Lees meer: Luikse school op bezoek : heerlijke 'speeddate'.

De rijkdom van taal : Vernaillen, Nothomb en Plouvier

Woorden die tot leven worden gebracht. Taal voelen, de zeggingskracht van woorden aanvoelen. Deelnemen aan een verhaal, contact hebben met jezelf, met de wereld, met je verbeelding.

Taal brengt beelden, gevoelens en gedachten over. Taal raakt je en blijft weerklinken. Taal maakt je wakker : mooie zinnen, prachtige beelden, scherpe inzichten. Taal raakt, ontregelt, inspireert, verwart, verheft de geest.

Dat ervoeren onze leerlingen na de voordracht van Dhr. Vernaillen, na het bezoek aan Theater Tinnenpot, na het gesprek met Bart Plouvier.

Op donderdag 3 februari kwam  Dhr. Luc Vernaillen (VUB - pedagogisch begeleider Geschiedenis - GO) bij ons op school een lezing geven over 'Seks en seksuele moraal in het oude Rome'. De voordracht was bedoeld voor de leerlingen Latijn en Grieks van de derde graad, maar vanzelfsprekend waren ook de talrijke andere aanwezigen onder de indruk van het verhaal van de spreker.

Lees meer: De rijkdom van taal : Vernaillen, Nothomb en Plouvier

Wetenschapsmarkt 2011 - “Science for Life”

Wetenschap staat niet stil. Denk maar aan het onderzoek naar nieuwe, duurzame energiebronnen, de vooruitgang die geboekt is in de strijd tegen bepaalde ziekten en infecties, de steeds compacter wordende pc’s, onderzoek naar de opwarming van de aarde,...

Uiteraard zijn er mensen nodig die dit onderzoek uitvoeren. Mensen die gedreven zijn door wetenschappen, mensen die alles tot de bodem willen uitpluizen, mensen die streven naar een meer aangename wereld voor iedereen.

Deze wetenschappers bevinden zich overal. Het zijn mensen die de kans gekregen hebben om onderzoek uit te voeren, om wetenschappen te studeren. Lijkt evident, toch is het dat niet.

Niet iedereen heeft even gemakkelijk toegang tot onderwijs. Gelukkig zijn er mensen die zich hiervoor inzetten, zodat ook onze volgende generaties kunnen rekenen op voldoende wetenschappers, van overal ter wereld, die onderzoek blijven uitvoeren.

Lees meer: Wetenschapsmarkt 2011 - “Science for Life”

Studiekeuzebegeleiding : bezoek SID-IN

Studie-Informatiedag studiekeuze!

Het laatste schooljaar in het secundair onderwijs is al een eind gevorderd. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomst.

Ga ik verder studeren? Welke richting kies ik dan? Waar zal ik studeren? Is mijn vooropleiding voldoende? Ben ik goed geïnformeerd? Zal ik het aankunnen? Hoe ziet de BAMA-structuur er uit? Wat zijn studiepunten, wat is leerkrediet? Wanneer moet ik mij inschrijven bij de VDAB?

Een heleboel vragen waarop de antwoorden niet steeds voor de hand liggen.
Op onze school is er in dit verband een voortreffelijke begeleiding.
Die bestaat uit een keuzedossier en een bezoek aan de SID-IN op vrijdag 28 januari.

Lees meer: Studiekeuzebegeleiding : bezoek SID-IN

Projectdag EHBO voor alle vijfdes

In het kader van het gezondheidsbeleid op onze school werd onder leiding van Mevr. Sofie Vercoutere op maandag 20 december een projectdag voor alle leerlingen van het vijfde jaar georganiseerd.

Centraal stond een EHBO-initiatie omdat wij als school vinden dat het noodzakelijk is dat onze leerlingen de middelen kennen die aangewend moeten worden om een slachtoffer bij te staan.

Eerste hulp is immers een morele plicht voor iedereen en een kwestie van leven beschermen, risico's beperken, complicaties voorkomen en herstel bevorderen : het gaat om noodmaatregelen die de gevolgen van het letsel moeten beperken en de toestand van het slachtoffer moeten stabiliseren.

Lees meer: Projectdag EHBO voor alle vijfdes

1 december : een boodschap die telt !

Eind november jl. presenteerde Sensoa het laatste hiv- en aidsrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De cijfers zijn uiterst onrustwekkend : 1135 nieuwe hiv-besmettingen in ons land in 2009 !
Sinds het begin van de aidsepidemie in de jaren tachtig waren dat er nog nooit zo veel ! Vorig jaar kregen in België dus bijna 3 mensen per dag te horen dat ze drager waren van het ongeneeslijke virus. Is dit te wijten aan preventiemoeheid, gewenning aan waarschuwingsboodschappen en/of de verbeterde medicatie  ?

Hoe dan ook : preventie blijft dus levensnoodzakelijk !

Lees meer: 1 december : een boodschap die telt !

Sport en voeding

In het kader van het gezondheidsbeleid van onze school werd op maandag 25 oktober, onder leiding van mevrouw Sofie Vercoutere, een kookactiviteit georganiseerd voor de leerlingen van 6LOSP en 7FIT.

Voeding bepaalt in hoge mate de algemene conditie en vormt de basis van een goede gezondheid. Voor een sporter die gezond en vrij van blessures of kwalen is, vormt voeding een belangrijke rol tijdens de voorbereiding van sportieve prestaties. Ook tijdens het deelnemen aan wedstrijden en tijdens- en herstelperiodes na een zware inspanning is een adequate voeding onontbeerlijk.

Lees meer: Sport en voeding

Belangwekkende uiteenzetting over het onderwijs in de Verenigde Staten

Alles wat leerlingen uit het 6de jaar wilden weten over Amerika, en in het bijzonder over het Amerikaanse onderwijssysteem, werd hen, op vrijdag 29 oktober, met verve uit de doeken gedaan door de Amerikaanse actrice Taunya Martin.

Ms Martin wilde eerst weten wat onze laatstejaars zelf over haar thuisland te vertellen hadden. Gemeenplaatsen over de Verenigde Staten van Amerika en zijn inwoners die het vrije denken van de leerlingen zouden kunnen benevelen werden door Ms Martin onmiddellijk wandelen gestuurd. Clichés horen immers niet thuis op deze school.

Lees meer: Belangwekkende uiteenzetting over het onderwijs in de Verenigde Staten

Werelddag van Verzet tegen Armoede : onze Fleur Mak wint essaywedstrijd !

Vorige zondag 17 oktober, zag je hier en daar aaneengeknoopte lakens uit de ramen hangen. Zij verwijzen elk jaar weer naar het thema van de Werelddag van Verzet tegen Armoede : 'Omdat ontsnappen uit armoede een zaak van iedereen is !'

In ons land leven immers zo'n 1,6 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is één op zeven !

In Europa zijn de statistieken nog schrijnender : 17 % van de Europeanen (bijna 84 miljoen mensen!) leven onder of op de rand van die armoedegrens.

Lees meer: Werelddag van Verzet tegen Armoede : onze Fleur Mak wint essaywedstrijd !

London Abridged : verrukkelijke 'autumn in The City' !

De ludieke one-woman show 'London Abridged' (abridged' betekent 'verkort') nam op woensdag 29 september onze 5de jaars Talen mee op een virtuele tour door Londen.

Alle belangrijke bezienswaardigheden van de Engelse hoofdstad passeerden de revue : Buckingham Palace, the Houses of Parliament, Big Ben, the Tower of London en the river Thames.

Lees meer: London Abridged : verrukkelijke 'autumn in The City' !