De rijkdom van taal : Vernaillen, Nothomb en Plouvier

Woorden die tot leven worden gebracht. Taal voelen, de zeggingskracht van woorden aanvoelen. Deelnemen aan een verhaal, contact hebben met jezelf, met de wereld, met je verbeelding.

Taal brengt beelden, gevoelens en gedachten over. Taal raakt je en blijft weerklinken. Taal maakt je wakker : mooie zinnen, prachtige beelden, scherpe inzichten. Taal raakt, ontregelt, inspireert, verwart, verheft de geest.

Dat ervoeren onze leerlingen na de voordracht van Dhr. Vernaillen, na het bezoek aan Theater Tinnenpot, na het gesprek met Bart Plouvier.

Op donderdag 3 februari kwam  Dhr. Luc Vernaillen (VUB - pedagogisch begeleider Geschiedenis - GO) bij ons op school een lezing geven over 'Seks en seksuele moraal in het oude Rome'. De voordracht was bedoeld voor de leerlingen Latijn en Grieks van de derde graad, maar vanzelfsprekend waren ook de talrijke andere aanwezigen onder de indruk van het verhaal van de spreker.

We gaan er vaak van uit dat onze opvattingen over liefde en seksualiteit universeel en van alle tijden zijn.

Luc Vernaillen nam ons tijdens deze lezing mee naar het Rome van de eerste eeuw voor en de eerste eeuw na onze tijdrekening en gaf ons, aan de hand van fragmenten uit antieke teksten en voorbeelden van erotische kunst uit de oudheid, inzicht in de seksuele gebruiken en in de heersende opvattingen over liefde en seksualiteit in de Romeinse samenleving.

Enkele pittige en minder bekende aspecten uit de levens van beroemde Romeinen zoals Julius Caesar of Marcus Antonius illustreerden zijn verhaal.
Wat vonden de Romeinen normaal en abnormaal? Welke rol speelde het huwelijk? Wat met de (romantische) liefde? Hoe zat het met prostitutie? Bemoeide de godsdienst zich met seksualiteit?

Geboeid luisterden we naar zijn verhaal en leerden veel meer dan het feit dat opvattingen over seksualiteit cultureel bepaald worden.

Op  maandag 7 februari 2011 woonden onze leerlingen de voorstelling bij van het toneelstuk 'Hygiène de l'assassin' naar het gelijknamige boek van Amélie Nothomb.

De leerlingen van 6 MTWE hadden uiteraard, samen met hun lerares Frans,  Mevr. Nachtegaele, de tekst in de klas voorbereid.
Want toneel in het Frans blijft 'un véritable voyage de découverte'.

De vakgroep Nederlands nodigde op dinsdag 15 februari de Vlaamse auteur Bart Plouvier uit. Aan de zesdejaars van EMT, HWT, LT, GL en SWE gaf hij in twee sessies op boeiende wijze een overzicht van zijn zeer gevarieerde carrière.

Bart Plouvier schrijft naast romans, ook heel veel reisverhalen. Zijn journalistiek werk verschijnt in o.a. “Knack Weekend” en “Uitmagazine”.
Een bijzonder aangename, leerrijke lezing die – wie weet – enkele leerlingen stimuleert in de richting van de literatuur of de journalistiek …