Wetenschapsmarkt 2011 - “Science for Life”

Wetenschap staat niet stil. Denk maar aan het onderzoek naar nieuwe, duurzame energiebronnen, de vooruitgang die geboekt is in de strijd tegen bepaalde ziekten en infecties, de steeds compacter wordende pc’s, onderzoek naar de opwarming van de aarde,...

Uiteraard zijn er mensen nodig die dit onderzoek uitvoeren. Mensen die gedreven zijn door wetenschappen, mensen die alles tot de bodem willen uitpluizen, mensen die streven naar een meer aangename wereld voor iedereen.

Deze wetenschappers bevinden zich overal. Het zijn mensen die de kans gekregen hebben om onderzoek uit te voeren, om wetenschappen te studeren. Lijkt evident, toch is het dat niet.

Niet iedereen heeft even gemakkelijk toegang tot onderwijs. Gelukkig zijn er mensen die zich hiervoor inzetten, zodat ook onze volgende generaties kunnen rekenen op voldoende wetenschappers, van overal ter wereld, die onderzoek blijven uitvoeren.

Net zoals vorige schooljaren hebben de leraars wetenschappen voor alle leerlingen van het vierde jaar een “wetenschapsmarkt” georganiseerd: een dag waarop de leerlingen eens op een andere manier in contact met “Wetenschappen”.

Hiermee beogen we de interesse van de jongeren voor de wetenschappen in het algemeen en de wetenschappelijke beroepen in het bijzonder, aan te wakkeren.
Het thema dit jaar luidde “Science for life".

Op dinsdag 8  februari werden alle lessen voor onze vierdejaars vervangen door activiteiten in het kader van deze actie. Er was een wetenschapsquiz (met een prijs voor het winnend team), de kans om zelf een aantal experimenten uit te voeren, allerhande interessante wetenschappelijke doe-activiteiten en de informatieve workshop ‘Mobile School’ over de werking van deze vzw en het leven van straatkinderen. Hun mobiele schooltje kon bewonderd worden én het verhaal van hun ‘peetvader’, Arnoud Raskin, werd met grote belangstelling beluisterd.

Naast de quiz vielen de chemische proefjes (citroen in de lift, het magische yoghurtpotje, de verbazingwekkende marshmallows, …) zeer in de smaak.
Dankzij de staptest van Harvard en de test van Ruffier-Dickson konden de leerlingen hun persoonlijk fitheidsniveau op de fitheidsschaal berekenen. Altijd interessant om te weten !

De reportage “School op wieltjes” over het project ‘Mobile School ’van Arnoud Raskin voor de straatkinderen in Guatemala en Bolivia raakte de leerlingen het meest: een schoolvoorbeeld van doorzetten en geloven in je droom.

De informatieve workshop over 'straatkinderen' waarbij thema's als leven in een bende, geweld, overleven, druggebruik en straathoekwerk, aan bod kwamen, zette de leerlingen aan tot nadenken.

En laat net dat de bedoeling zijn van die inspirerende wetenschapsmarkt 2011 !