Studiekeuzebegeleiding : bezoek SID-IN

Studie-Informatiedag studiekeuze!

Het laatste schooljaar in het secundair onderwijs is al een eind gevorderd. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomst.

Ga ik verder studeren? Welke richting kies ik dan? Waar zal ik studeren? Is mijn vooropleiding voldoende? Ben ik goed geïnformeerd? Zal ik het aankunnen? Hoe ziet de BAMA-structuur er uit? Wat zijn studiepunten, wat is leerkrediet? Wanneer moet ik mij inschrijven bij de VDAB?

Een heleboel vragen waarop de antwoorden niet steeds voor de hand liggen.
Op onze school is er in dit verband een voortreffelijke begeleiding.
Die bestaat uit een keuzedossier en een bezoek aan de SID-IN op vrijdag 28 januari.
In het eerste deel van het persoonlijk keuzedossier ga je op zoek naar objectieve informatie over het aanbod van hogere studies en over de arbeidsmarkt.

In het tweede deel denk je kritisch na over je studiemethode. Met behulp van een geïnformatiseerde test ontdek je naast je sterke punten, ook je werkpunten en hoe je die kan verbeteren. In datzelfde deel reflecteer je aan de hand van oefeningen over je waarden, je persoonlijkheid, je interesses en je vaardigheden. Je neemt ook de evolutie van je studieresultaten tijdens de laatste schooljaren onder de loep. Op die manier krijg je een globaal en genuanceerd beeld van jezelf. Dit helpt je om een meer bewuste keuze te maken.

In deel 3 maak je een actieplan op. Wat zijn je keuzes op dit moment? Wat wil je daar nog meer over weten? Hoe verzamel je die informatie?

Op vrijdag 28 januari 2011 bezoek je, samen met de andere zesde- en zevendejaars, de netoverschrijdende Studie-InformatieDagen in Flanders Expo. Op de SID-in-Oost-Vlaanderen zijn alle hogescholen en universiteiten uit Vlaanderen uitgenodigd. Ook andere instellingen zoals de defensie, politie, VDAB, volwassenonderwijs en de Oost-Vlaamse scholen met opleidingen in de vierde graad zullen er aanwezig zijn. Zij stellen hun studieaanbod voor aan de laatstejaars, die op die manier de kans krijgen om in één ruimte en op één moment kennis te maken met de volledige waaier aan keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs.

Heel dit proces wordt begeleid door je leerkracht Nederlands, de leerlingenbegeleiders, de collega’s van het CLB en je vakleraren. Tijdens dit proces krijg je ook de kans om gesprekken te voeren met deze mensen.
Het vraagt natuurlijk ook van jou een engagement. Zo zal je thuis een aantal oefeningen moeten maken en zal je eens een lesuur langer op school moeten blijven. De inspanning zal zeker lonen. Uit allerlei studies blijkt immers dat hoe beter een jongere zich voorbereidt en informeert, hoe groter de slaagkans is.

Ook nadien blijf je natuurlijk steeds welkom bij je leerkrachten, de leerlingenbegeleiders en de collega’s van het CLB voor een individuele studiekeuzebegeleiding.

Deze keuzebegeleiding maakt deel uit van het curriculum van de laatstejaars en wordt begeleid door adjunct-directeur Mevr. G. Postelmans en het lerarenteam.