Projectdag EHBO voor alle vijfdes

In het kader van het gezondheidsbeleid op onze school werd onder leiding van Mevr. Sofie Vercoutere op maandag 20 december een projectdag voor alle leerlingen van het vijfde jaar georganiseerd.

Centraal stond een EHBO-initiatie omdat wij als school vinden dat het noodzakelijk is dat onze leerlingen de middelen kennen die aangewend moeten worden om een slachtoffer bij te staan.

Eerste hulp is immers een morele plicht voor iedereen en een kwestie van leven beschermen, risico's beperken, complicaties voorkomen en herstel bevorderen : het gaat om noodmaatregelen die de gevolgen van het letsel moeten beperken en de toestand van het slachtoffer moeten stabiliseren.

Het is bewezen dat het eerste wat ondernomen wordt in een noodsituatie van cruciaal belang is voor het slachtoffer : de algemene toestand en het latere herstel hangen in grote mate af van die eerste uitgevoerde acties.

In een noodsituatie is het van belang een aantal basisregels te kennen om fouten te vermijden en te voorkomen dat de toestand verslechtert.

Zo leerden de leerlingen vaststellen hoe men weet of het slachtoffer ademt, hoe men de pols opneemt, hoe mond-op-mondbeademing (met borstcompressie) gebeurt en wat de EHBO-trommel moet bevatten.

Die basisvaardigheden reanimatie, begeleid door de Vormingsdienst van het Rode Kruis, werden niet alleen aangeleerd maar konden ook ingeoefend worden. Uiteraard vonden de leerlingen dit zeer leuk.

Na een pauze waarin aan alle leerlingen een smoothie en een hapje werden aangeboden, volgde een tweede workshop waarin de leerlingen konden nadenken over hun eigen motivatie en waarin technieken werden aangeleerd die kunnen helpen om jezelf te blijven motiveren.

Die sessie 'Motivatie' werd geleid door de professionele coaches Tania Gevaert, Jan Jacobs en Mieke Mus.
Ook dit onderdeel, in het kader van 'Leren leren' en in aansluiting op het 'Groeiboek' en de 'Lassi-test', viel bij de leerlingen zeer in de smaak.