Belangwekkende uiteenzetting over het onderwijs in de Verenigde Staten

Alles wat leerlingen uit het 6de jaar wilden weten over Amerika, en in het bijzonder over het Amerikaanse onderwijssysteem, werd hen, op vrijdag 29 oktober, met verve uit de doeken gedaan door de Amerikaanse actrice Taunya Martin.

Ms Martin wilde eerst weten wat onze laatstejaars zelf over haar thuisland te vertellen hadden. Gemeenplaatsen over de Verenigde Staten van Amerika en zijn inwoners die het vrije denken van de leerlingen zouden kunnen benevelen werden door Ms Martin onmiddellijk wandelen gestuurd. Clichés horen immers niet thuis op deze school.

 

Nieuw voor de leerlingen was dat Amerikanen school moeten lopen in hun eigen streek en dat ouders soms beslissen te verhuizen om hun kind in een goede school te kunnen inschrijven.

Ze leerden ook het verschil kennen tussen het Britse GCSE-exam en het Amerikaanse SAT-exam en tussen de private Britse 'public schools' en de openbare Amerikaanse 'public schools'.

Ms Martin verklaarde de uit films bekende woorden 'freshmen' and 'sophomores'  en weidde uit over de 'sororities'.

Ze vertelde op een gemoedelijke  en boeiende wijze over het leven op een campus, over  beurzen en leningen, over de inschrijvingsvoorwaarden en de mythe dat het om oppervlakkige studies zou gaan.  Wel is het zo dat het Amerikaanse onderwijssysteem meer sociaal georiënteerd is : de lessen beginnen om 7.20u. en eindigen om 14.15u., zodat er nog veel tijd overblijft om aan sport en/of cultuur te doen. Wij, Europeanen, zitten meer met onze neus in de boeken.

En misschien wel net daarom dromen vele van onze leerlingen ervan om een jaartje in Amerika te studeren. Dat was na deze bijzonder boeiende uiteenzetting volkomen normaal.

Sommigen hebben zelfs al plannen.