Werelddag van Verzet tegen Armoede : onze Fleur Mak wint essaywedstrijd !

Vorige zondag 17 oktober, zag je hier en daar aaneengeknoopte lakens uit de ramen hangen. Zij verwijzen elk jaar weer naar het thema van de Werelddag van Verzet tegen Armoede : 'Omdat ontsnappen uit armoede een zaak van iedereen is !'

In ons land leven immers zo'n 1,6 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is één op zeven !

In Europa zijn de statistieken nog schrijnender : 17 % van de Europeanen (bijna 84 miljoen mensen!) leven onder of op de rand van die armoedegrens.

De Europese Unie is een van de rijkste gebieden ter wereld, maar toch heeft 17% van de
Europeanen zo weinig middelen dat zij zich niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Armoede
wordt vaak geassocieerd met ontwikkelingslanden waar ondervoeding en gebrek aan
drinkwater en gezondheidszorg deel uitmaken van het dagelijkse leven. Maar armoede en sociale uitsluiting komt ook in Europa voor. Het probleem is weliswaar minder ernstig, maar toch is het onaanvaardbaar.

Alle initiatieven die genomen worden om een einde te maken aan die armoede, die sociale uitsluiting en achterstelling verdienen onze aandacht en steun. Zij zijn immers noodzakelijk om bewustwording te creëren, om de politiek te mobiliseren en om de mensen die in armoede leven concreet te helpen.

In het kader van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting organiseerde de Werkgemeenschap Leraren Ethiek (de WLE verenigt de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van alle onderwijsniveaus en netten) een essaywedstrijd over 'Armoede en sociale uitsluiting'.

Het essay van Fleur Mak (4LW) won de eerste prijs in de categorie Secundair Onderwijs Tweede Graad. U kunt haar verhandeling hier lezen.

Wij beamen wat de jury schreef en herhalen het laatste uit haar rapport :'Proficiat !'

Diepe empathie maar geen blind medelijden, hetgeen leidt tot een open onderzoekende blik. De jury looft het plaatsen van eigen ervaringen in een ruimer kader. Dit essay is bovendien vlot geschreven en aangenaam om te lezen. De auteur gaat naar de kern van de zaak zonder zakelijk of afstandelijk te worden. Proficiat!”