Teambuilding voor 3 en 4 LOSP

In het kader van het begeleidingsprogramma voor de leerlingen uit onze afdeling Lichamelijke Opvoeding en Sport startten dhr. Laurent Rouckhout en dhr. Christophe Kino in 3LOSP met het ervaringsgerichte trainingsprogramma "Machtig!" dat jongeren via een FERMe aanpak (Fysisch, Emotioneel, Rationeel, Motiverend) wil helpen meer "macht" te krijgen over hun eigen gedrag en weerbaarder te worden in risicosituaties.

Ter voorbereiding van deze sessies was er op donderdag 2 en vrijdag 3 september voor de leerlingen van 3 en 4 LOSP een alternatief lesprogramma uitgewerkt. Het doel hiervan was dat ze op een rustige manier konden kennismaken met elkaar, met de school en zijn verwachtingen en dat ze reeds in klasverband leerden samenwerken.

Voor de begeleidende leerkrachten was dit een ideale manier om de talrijke nieuwe leerlingen beter te leren kennen.
Op het programma stonden onder andere een wandel- en een fietszoektocht waarbij er vakoverschrijdend gewerkt werd, want ook de vakken Engels, Frans en Biologie waren geïntegreerd.

De wandelzoektocht bracht de leerlingen naar de Blaarmeersen waar een hindernissenparcours wachtte en waar ze een ori├źntatieopdracht tot een goed einde moesten brengen. Na een conditietest moesten ze ook de hartslag meten.Via Drongen en de "Drie Leien" bereikten de leerlingen per fiets de Watersportbaan. Naast een behendigheidsproef rond en tussen kegels werd er een "vliegende kilometer" georganiseerd waarna de leerlingen tussentijden moesten vergelijken en de gemiddelde snelheid moesten berekenen.

Zowel begeleiders als leerlingen waren zeer enthousiast over deze alternatieve, leerrijke start van het nieuwe schooljaar.