Projectdag vierdes : studiekeuzebegeleiding en groepsdynamica

In het kader van het gezondheidsbeleid op onze school werd er ook voor de vierdes een projectdag georganiseerd.

Na het verorberen van een lekker en gezond ontbijt stond de samenwerking binnen heterogene groepen centraal. Leerlingen uit onze ASO-, TSO- en topsportafdelingen werden in kleine groepen samengebracht en moesten in een geest van samenwerking, met elkaar, met verenigde krachten, aan eenzelfde taak werken. Zowel de samenwerkings- als de communicatieve vaardigheden stonden tijdens deze oefeningen centraal.

Onder leiding van externe coaches (Jan Jacobs, Mieke Mus en Tania Gevaert) werd er gepraat over de waarde en de noodzaak om jezelf te ontdekken,  te ontwikkelen en om te groeien. Wie zelfbewuster wordt, ziet immers vaak meer keuzemogelijkheden en onderneemt dan ook daadwerkelijk actie.

Aan de hand van een bundel in het groeiboek werd daarna de studiekeuze van de leerlingen (overgang van de tweede naar de derde graad) besproken.

Op het einde van de dag werd dit groeiboek mee naar huis genomen zodat met de ouders over die studiekeuze gepraat kon worden.
Bij het bepalen van de studiekeuze is het belangrijk dat de leerling zichzelf kent : welke vakken boeien me, waar liggen mijn interesses, wat zijn mijn mogelijkheden, ...

Er werd gepraat over belangstellingsdomeinen en leerprestaties, over doorzettingsvermogen, omgaan met stress en faalangst.
Zowel het luik met betrekking tot de studiekeuze als de sociale vaardigheidsoefeningen vielen bij de leerlingen zeer in de smaak.

Alweer een interessante projectdag !