Wetenschapsmarkt in een duurzame school

Klimaatverandering én ecologische voetafdruk

Ons leven is de afgelopen honderd jaar ingrijpend veranderd : tv, vliegtuig, magnetron, de pil, het internet,… zijn voor ons vanzelfsprekend. Niet iedereen realiseert zich echter dat wetenschappelijk onderzoek aan de basis van dit alles ligt.
De wereld staat ook deze eeuw voor grote uitdagingen op het gebied van energievoorzieningen, milieubeheer, volksgezondheid, voedselveiligheid… Bij het oplossen van deze problemen zullen wetenschappers een essentiële bijdrage moeten leveren.
Net zoals vorige schooljaren hebben de leraars wetenschappen voor alle leerlingen van het vierde jaar een “wetenschapsmarkt” georganiseerd : een dag waarop de leerlingen eens op een andere manier in contact met “Wetenschappen”.

Hiermee beogen we de interesse van de jongeren voor de wetenschappen in het algemeen en de wetenschappelijke beroepen in het bijzonder, aan te wakkeren.

Het thema dit jaar luidde “Klimaatverandering en ecologische voetafdruk”.

Op donderdag 11 februari werden alle lessen voor onze vierdejaars vervangen door activiteiten in het kader van deze actie. Er was een wetenschapsquiz (met een prijs voor het winnend team), de kans om zelf een aantal experimenten uit te voeren, allerhande interessante wetenschappelijke doe-activiteiten en een uiteenzetting van Steven Vroman, over zijn leven als "low impact man".
Op 1 mei 2008 startte hij met de uitdaging om 6 maanden lang te leven met een zo klein mogelijke impact op het milieu. Samen met zijn kinderen ging hij op zoek naar een levensstijl, die goed is voor het milieu én waarvan ze zelf ook vrolijk werden.

Naast de quiz vonden de leerlingen vooral 'de beestige toer' zeer leuk. Hierbij moesten ze een circuit van tentoongestelde skeletten of skeletdelen van verschillende diersoorten doorlopen, alles identificeren en leuke opdrachten uitvoeren.
Ook de chemische proefjes (citroen in de lift, het magische yoghurtpotje, de verbazingwekkende marshmallows,…) vielen zeer in de smaak.

Dankzij de staptest van Harvard en de test van Ruffier-Dickson konden de leerlingen hun persoonlijk fitheidsniveau op de fitheidsschaal berekenen. Altijd interessant om te weten !

Geboeid verlieten onze leerlingen die dag  ook het 'klimaatcasino'. Die reizende tentoonstelling  stond gedurende 3 weken in de Groene Oase opgesteld zodat ook de leerlingen van de derdes en de vijfdes een bezoekje konden brengen. Aan de hand van 9 flipperkasten en een roulettetafel werden aan de leerlingen vragen voorgelegd met betrekking tot het Kyoto-klimaatverdrag, het broeikaseffect, alternatieve energiebronnen, consuminderen, biodiversiteit,...
Na de klimaatconferentie in Kopenhagen was deze 'Wetenschapsmarkt' een duidelijk bewijs voor het feit dat onze school haar ecologische verantwoordelijkheid neemt !
Naast sensibilisering onderneemt de school ook actie : spaarlampen, TL-lampen met elektronische ballast, nieuwe ramen met dubbele beglazing, een gasketel met condensator (30% minder verbruik !), zonnepanelen voor het water in de keuken, ...
Wie zich wil profileren als duurzame school mag immers niet achterblijven op het gebied van alternatieve energiesystemen en bewust energieverbruik !