Videoconferencing met Nobelprijswinnaars : enkele impressies

In Lyon (Fr) werd eind november een wetenschappelijke congres gehouden over duurzame ontwikkeling en katalyse waaraan topwetenschappers uit de industrie en enkele Nobelprijswinnaars deelnamen. 

Dankzij een prima samenwerking met de Universiteit Gent die als plaatselijke organisator optrad, konden onze leerlingen van 6LWE en 6 LWI  door de techniek van de videoconferentie rechtstreeks met de geleerde gasten in contact treden.

Het overleg met hun gesprekspartners, niet alleen de deelnemers aan het congres maar ook leerlingen o.a. uit Eindhoven, Toulouse en Southampton, die ze dus op beeldschermen konden zien, verliep uiterst vlot.

 

Hieronder enkele impressies van onze leerlingen :

“Positief aan deze videoconferentie vond ik de vaststelling dat er voor dit fascinerende onderwerp een grote vorm van Europese samenwerking bestaat onder volwassenen en een grote interesse vanwege de jeugd. Ook het feit dat we vragen konden stellen aan professionele chemici vond ik prachtig. Hoe vaak kan je zeggen dat je met een Nobelprijswinnaar hebt gesproken ? “ (Aline)

 

“Ik ben veel te weten gekomen over de wijze waarop we katalysatoren dagelijks gebruiken, want veel toepassingen hiervan kende ik niet. Ook van ‘REACH’ had ik nog nooit eerder gehoord. Ik vond het ook een goede zaak dat wij leerlingen, zelf vragen mochten stellen aan de deskundigen en dat we soms van meerdere personen een antwoord kregen zodat we verschillende standpunten hoorden." (Candice)

 

“Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik, toen ik de zaal binnenkwam, me toch best wel vereerd voelde dat ik mocht participeren in dit gebeuren. Het was iets helemaal nieuw voor mij : ik had nog nooit aan een echte videoconferentie deelgenomen en was toch wel wat onder de indruk. Niet iedereen krijgt de kans om aan Nobelprijswinnaars en CEO’s van grote bedrijven zomaar een vraagje te stellen.“  (Jolien)

 

“Ik vond het idee enorm fascinerend : je bevindt je in een gebouw in Gent  en ondanks de afstand sta je in contact met studenten en wetenschappers uit Lyon, Toulouse, Southampton, enz…

Het is vreemd om die onderlinge verbinding live te beleven. Het leek af en toe surrealistisch door de snelheid waarmee er telkens gereageerd werd en door de vlotheid van het gebeuren.”  (Emily)