Dag van de Levensbeschouwing

Voor de vierde keer werd op de dinsdag voor de paasvakantie voor alle leerlingen van het vijfde jaar de 'Dag van de Levensbeschouwing' georganiseerd.

Centraal stond de opvatting omtrent het leven, zijn waarde en wezen en hoe ze vanuit de rooms-katholieke, islamitische, protestantse, orthodoxe, boeddhistische en vrijzinnige levensvisie beleefd kan worden.
Wie via de Brabantdam in de richting van het Sint-Annaplein wandelt, ziet aan de linkerkant een pleintje, waar de protestantse kerk 'Gent-Brabantdam' staat. Ze werd in 1632 gebouwd en in 1816 door Willem I aan de protestantse gemeenschap toegewezen. In deze, zoals bij protestanten gebruikelijk, sober ingerichte kerk, houdt vandaag een deel van de Gentse protestantse gelovigen zijn erediensten. Ook kregen een deel van de leerlingen de protestantse kerk aan het Rabot voor de kiezen.

De leerlingen trokken verder naar de Sophie Van Akenstraat waar de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas zich bevindt. Op zondag 26 november 1972 werd hier de eerste Goddelijke Liturgie gevierd en in maart 1973 werd het statuut van parochie door Aartsbisschop Georges (Tarasoff) aan de jonge communauteit verleend. Met betrekking tot de liturgie volgt men in deze 'Orthodoxe communauteit van de Heilige Apostel Andreas' de Slavische traditie.

Aan de Elyzeese Velden bevindt zich de ZEN SANGHA, een gemeenschap van zenbeoefenaars rond zenleraar Frank De Waele Sensei die het onderricht, de beoefening en de overdracht van de zenboeddhistische spiritualiteit aanbiedt.

De grootste groep allochtonen in Gent bestaat uit Turken. Na hun aankomst richtten de moslimmigranten ruimtes in die dienst deden als gebedsplaats. De moskeeën zijn voor de niet-moslim niet herkenbaar als dusdanig omdat er nauwelijks uiterlijke tekens zichtbaar zijn die wijzen op de aanwezigheid van een gebedsplaats. De zo typische minaret of andere duidelijk zichtbare islamitische architectonische kenmerken zijn immers niet aanwezig. De leerlingen brachten een bezoek aan de grootste en oudste Turkse moskee in de Kazemattenstraat en de islamitische ontmoetingsruimte in de Rietstraat. Moskeeën hebben immers niet alleen een religieuze maar ook een educatieve, sociale en recreatieve functie.

Het Vrijzinnig Centrum - Geuzenhuis vzw coördineert, bundelt en huisvest een 14-tal vrijzinnige verenigingen aan de Kantienberg. Het Geuzenhuis is een volwaardige ontmoetingsplaats met vergaderruimtes en polyvalente zalen die ter beschikking staan voor diverse activiteiten die vrijzinnigen en sympathiserenden er willen organiseren. 's Avonds, vanaf 19u. kun je er ook terecht in het gezellige café 'De Geus van Gent'.

De katholieke kerk in de Forelstraat, bekend voor zijn sociale werk, gold als kers op de taart.

Het levensbeschouwelijke team (Koenraad Aps, Mieke Browaeys, Mario Boulez, Griet Dhont, Alex Klijn, Siegfried Vandendriessche, Lotte Naus, Irina Agapitova, Ismiguzel Okür, Mehmet Dalli, Philip Quarles Van Ufford en Caroline Van Caenegem) verdient een pluim op de hoed!