Doe Chemie : het zevende jaar Bijzonder Wetenschappelijke Vorming op uitstap !

Op dinsdag 5 april bezochten onze leerlingen van het 7de jaar BWV het Doe Chemie Centrum van de Universiteit Gent.

De leerlingen verrichtten een aantal proeven in verband met reactiesnelheid. Ze 'speelden' met volume- en tijdseenheden, noteerden het aantal mol en onderzochten de invloed van de temperatuur, de verdelingsgraad en een katalysator op de reactiesnelheid.

 

In een tweede luik werden computermetingen met behulp van coachlab uitgevoerd en werd het verband onderzocht tussen de reactiesnelheid en de concentratie.

Het was een zeer leerrijke ervaring niet enkel omwille van de nuttige inhoud maar uiteraard ook wegens de kennismaking met de universiteitswereld.

Zowel Mevr. Vanderkerken, lerares Chemie, als de leerlingen waren een boeiende ervaring rijker.