Boeiende 'Dag van de levensbeschouwing' !

Net voor de paasvakantie werd voor alle leerlingen van het vijfde jaar een 'Dag van de levensbeschouwing' georganiseerd. Te oordelen naar de zeer positieve reacties van leerlingen en begeleiders mag dit een jaarlijkse traditie worden.

Centraal stond de opvatting omtrent het leven, zijn waarde en wezen en hoe dit vanuit de rooms-katholieke, islamitische, protestantse, orthodoxe, joodse, boeddhistische en vrijzinnige levensvisie gevoerd moet worden.

Er stond o.a. een wandeling op het programma die de leerlingen in nauwer contact bracht met vijf religies en met het Vrijzinnig Centrum in Gent.
Zeer interessant vonden de leerlingen het bezoek aan de boeddhistische centra Triratna en Zen Sangha.

Uiteraard bezocht men de Sint-Baafskathedraal : reeds meer dan 1000 jaar een huis van gebed en christelijke eredienst. Iedereen kent het Lam Gods : het schilderij van Hubert en Jan van Eyck, het onbetwiste meesterwerk van de Vlaamse schilderkunst in de 15de eeuw. Maar naast deze kunstschat is ook het rijke, barokke interieur van dit prachtige gebouw indrukwekkend.

Wie via de Brabantdam in de richting van het Sint-Annaplein wandelt, ziet aan de linkerkant een pleintje, waar de protestantse kerk 'Gent-Brabantdam' staat. Ze werd in 1632 gebouwd en in 1816 door Willem I aan de protestantse gemeenschap toegewezen. In deze, zoals bij protestanten gebruikelijk, sober ingerichte kerk, houdt vandaag een deel van de Gentse protestantse gelovigen zijn erediensten.

De leerlingen trokken ook naar het Rabot waar zich, in het Oud-Begijnhof Sint-Elisabeth, de orthodoxe parochie van Gent bevindt.
Op zondag 26 november 1972 werd hier de eerste Goddelijke Liturgie gecelebreerd en in maart 1973 werd het statuut van parochie door Aartsbisschop Georges (Tarasoff) aan de jonge communauteit verleend. Van bij haar stichting worden alle liturgische diensten in het Nederlands gecelebreerd. Met betrekking tot de liturgie volgt men in deze 'Orthodoxe communauteit van de Heilige Apostel Andreas' de Slavische traditie.


De grootste groep allochtonen in Gent bestaat uit Turken. Na hun aankomst richtten de moslimmigranten ruimtes in die dienst deden als gebedsplaats. De moskeeën zijn voor de niet-moslim niet herkenbaar als dusdanig omdat er nauwelijks uiterlijke tekens zichtbaar zijn die wijzen op de aanwezigheid van een gebedsplaats. De zo typische minaret of andere duidelijk zichtbare islamitische architectonische kenmerken zijn immers niet aanwezig. De leerlingen brachten een bezoek aan de grootste en oudste Turkse moskee in de Kazemattenstraat en aan de Nieuwland-moskee (buurt van de Sleepstraat) die sinds 1994-95 bestaat. Moskeeën hebben niet alleen een religieuze maar ook een educatieve, sociale en recreatieve functie.

Daarna trokken de leerlingen naar de Kantienberg. Het Vrijzinnig Centrum - Geuzenhuis vzw coördineert, bundelt en huisvest er een 14-tal vrijzinnige verenigingen. Het Geuzenhuis is een volwaardige ontmoetingsplaats met vergaderruimtes en polyvalente zalen die ter beschikking staan voor diverse activiteiten die vrijzinnigen en sympathiserenden er willen organiseren. 's Avonds, vanaf 19u., kun je er ook terecht in het gezellige café 'De Geus van Gent'.

Zo'n dag als geen ander is meer dan voor herhaling vatbaar !