Leerrijk bezoek aan Wetstraat 16

In het kader van de lessen Geschiedenis brengen onze leerlingen elk jaar een bezoek aan de Wetstraat 16.

De Wetstraat 16 is de officiële zetel van de federale regering. Hier zijn de beleidscel, het secretariaat van de eerste minister en de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister gevestigd. De ministerraad, het kernkabinet en het overlegcomité komen er geregeld samen.

In de jaren dat Guy Verhofstadt eerste minister was, bood dat bezoek ook altijd een ideale gelegenheid om uit te weiden over zijn jaren hier op onze school. Helaas kon Dhr. Leterme dit jaar de leerlingen van 6MTWE niet ontvangen.

Wel kregen onze leerlingen een bijzonder leerrijke rondleiding van Dhr. Marc Van de Voorde, de communicatieverantwoordelijke van de Eerste Minister.
Vooral het bezoek aan de ambtswoning van de Eerste Minister maakte indruk. De 'Lambermont' is immers een beetje zoals Downingstreet 10 in Londen.
Ook het gesprek met Dhr. Van de Voorde verliep zeer gemoedelijk en was ontzettend interessant.

Zowel de leerlingen als de begeleidende leerkrachten waren uitermate tevreden over dit bezoek dat rond 17u. werd afgerond.