Blaarmeersen en Bourgoyen : heerlijke natuurstudie !

Het eerste hoofdstuk in het handboek Biologie van de derdes gaat over ecologie.

Ecologie bestudeer je uiteraard niet alleen in de klas. Het gaat immers ook om de betrekkingen tussen dieren en planten en hun omgeving. En dus is het altijd leerrijk om er eens op uit te trekken

Onder leiding van Mevr. Fauconnier, Dhr. Piette en Dhr. Maertens fietsten talrijke klassen van het derde jaar onlangs dus naar de Blaarmeersen. Ter plaatse kreeg iedere leerling een vangnetje, een lepeltje, een bekertje en vanzelfsprekend ook een vergrootglas zodat ze de vangsten konden bestuderen.

Talrijke waterspinnetjes, waterslakken, vliegjes en kevertjes werden gevangen en geobserveerd. De bevindingen werden ijverig op werkblaadjes genoteerd.

Naast een biologisch wateronderzoek werden ook waterstalen meegenomen om chemisch te analyseren tijdens de lessen Chemie.

De plantengroei bekijken; waterdiertjes vangen, bestuderen en determineren; de waterkwaliteit beoordelen; metingen m.b.t. de helderheid en de temperatuur van dat water verrichten : dit waren heerlijke uurtjes in de Blaarmeersen …

Zoveel is duidelijk : deze recreatieve vijver herbergt een zeer levendige en gevarieerde zoetwaterfauna en -flora. Een ideale biotoop voor een dagje onderzoek naar levende organismen in de ruimste zin van dat mooie woord.

In een rapport van Birdlife International lazen we onlangs dat niet alleen de bedreigde vogelsoorten lijden onder de menselijke impact op de natuur. Ook de ‘gewone vogels’, zoals de mus en de nachtegaal, zien hun populatie zienderogen afnemen.

Het relatief zuivere water van de Blaarmeersen herbergde een grotere verscheidenheid aan waterdiertjes dan het veel minder zuivere Leebeekwater.

De studie van de natuur is dan ook slechts één aspect van deze didactische uitstap. Minstens even belangrijk is het feit dat de leerlingen geconfronteerd worden met de schoonheid en de broosheid van onze fauna en flora en dat ze beseffen dat de milieukwaliteit en de soortenrijkdom nauw samenhangen met de druk die onze levensgewoonten uitoefenen.

Voor de klassen die de Bourgoyen bezochten, maakte de gids dit laatste zeer aanschouwelijk. Tijdens een uiterst interessante rondleiding kregen onze leerlingen

informatie over de ontstaansgeschiedenis, het landschap, de bufferfunctie en het beheer van het natuurreservaat. Er werd uitgeweid over de overwinterende watervogels en talrijke planten en paddenstoelen werden van dichtbij bestudeerd. Er werden ook waterdiertjes gevangen om achteraf in de klas de Biotische Index van het slootwater te berekenen.

Het lekkere septemberweer zorgde er bovendien voor dat ook de fietstochten erheen zalig waren.

Dat er tijdens die fietstochten ook ruime aandacht werd besteed aan verkeersveiligheid en verkeersopvoeding hoeft geen betoog.