Laatste didactische uitstap van het schooljaar : Antwerpen in volle glorie !

Af en toe is het noodzakelijk om de glazen stolp waaronder elk vak zijn waarde en eigenheid beleeft, koestert en uitdiept, op te heffen.
De GWP's, de projectdagen en de talrijke didactische uitstappen zijn de krachten die dit op onze school bewerkstelligen.

Want of het nu gaat om Breendonk, Brussel, Tongeren of Ieper;  het motto achter al die uitstappen is steeds weer : 'een beetje reizen om heel veel te leren!'.

Naast de zorg voor elke leerling, leren leren, goed uitgeruste vaklokalen, ICT, gezondheid, inspraak en de toekomstperspectieven van onze leerlingen vinden wij die culturele activiteiten en studiereizen zeer belangrijk.

Vanuit een duidelijk pedagogisch project wordt er door de begeleidende leerkrachten dan ook veel aandacht aan besteed.

De laatste didactische uitstap van dit schooljaar bracht de leerlingen van de vierdes naar Antwerpen.

En ze hebben die heerlijke stad gezien, doorkruist, geroken, geschetst en gefotografeerd.

Van de slanke torens van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, over de krakende houten vloeren in het Plantin-Moretushuis naar de ronde Rubensvrouwen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

Van de grootste gotische kerk van de Nederlanden naar een van de parels op de Unesco Werelderfgoedlijst en dan eindigen te midden van waardevolle kunstschatten.

De leerlingen en de begeleidende leerkracht, Mevr. M. Verschooris, hebben genoten !