Puur Natuur: Horizon Educatief Oostende

Eind november trokken de leerlingen van 3WEa en 3WEb met de trein naar Horizon Educatief, gelegen aan het verlaten strand van Fort Napoleon te Oostende. Onder leiding van hun lerares Biologie, Mevr. M. Eggermont, zouden ze er ecologisch onderzoek verrichten op een zoutwaterbiotoop: het strand en de branding van Oostende.

Onmiddellijk na hun aankomst werden ze allemaal in gele, waterdichte lieslaarzen met bijhorende vest gestopt.  Het was  immers bijna eb en dus was er geen tijd te verliezen..
Als echte vissers wandelden ze, beladen met netten, zeven, schoppen en emmers, in de richting van strand en zee : hun onderzoeksbiotoop.
Tijdens de voormiddag stond er veldwerk op het programma. Het voortslepen van de netten  in de branding werd afgewisseld met strandonderzoek. In dit filmpje zie je onze leerlingen in actie (AVI-formaat, 22MB).

Met schop en zeef werd, op nauwkeurig afgemeten plaatsen tussen de eb- en de vloedlijn, het zand gezeefd, op zoek naar zandbewoners. Stramme, koude handen konden het plezier niet bederven. Als laatste veldactiviteit werden de leefgemeenschappen van het strandhoofd met een kwadrant in kaart gebracht.

Na een heerlijke en welverdiende pauze en tevens een dessert van hun zelfgekruide garnalen, werden de leerlingen in het onderzoekslabo verwacht om hun vangsten aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Alles werd gesorteerd en nauwkeurig geteld. Alle gegevens werden vakkundig genoteerd in een werkbundel.  Er werd uitleg gegeven en vragen werden beantwoord. Daarna werden zowel de micro als de macro-organismen onder de microscoop bestudeerd.
En dan, helaas, veel te vroeg, veel te snel, terug naar Gent.
Dit was zonder twijfel een zeer interessante en vooral heel plezante dag aan zee !