De interessante lichtheid van chemie : zware metalen !

In het kader van de Wetenschapsweek trokken de leerlingen va 6 LWi en 6 LWe op vrijdag 24 oktober naar de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Zwaar gewond, zwaar bewaakt, zware jongens en een zwaar examen : dat kennen de leerlingen. Nu maakten ze kennis met het gegeven ‘zware metalen’. Wat houdt dit begrip precies in en wat zijn de gevaren en de risico’s voor het milieu ?

De leerlingen leerden er ook hoe die zware metalen in het laboratorium gedetecteerd worden en ze volgden van dichtbij een analyse van die zware metalen in grond en water. Daarvoor hadden ze van thuis zowel een bodemmonster als een plastic potje leidingwater meegebracht.

Uiteraard kijken de ouders nu reikhalzend uit naar de resultaten van het onderzoek. 

Tijdens diezelfde Wetenschapsweek namen de leerlingen van 6 WW aan de Hogeschool West-Vlaanderen in Brugge voor het  seminarie Wetenschappen deel aan de workshop ‘Draai eens een pil’.

Ze leerden er o.a. hoe verschillende geneesmiddelen worden gemaakt, wat zetpillen zijn, hoe een crème wordt bereid en waarom er bijvoorbeeld voor een capsule wordt gekozen.

Net zoals in een echte apotheek bereidden de leerlingen zelf verschillende geneesmiddelen.

Onze leerlingen waren zeer enthousiast over deze leerrijke activiteiten in het kader van de lessen Chemie.
Mevr. Sylvie Vanderkerken, lerares Chemie, verdient langs deze weg dan ook alle lof !