Olympiades/Wedstrijden

Latijn : mooie Vergilius-vertaling !

De Vergiliuswedstrijd van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks is een vertaalproef waarbij de leerlingen klassikaal een fragment uit de Aeneïs van Vergilius in fraai Nederlands omzetten. Intelligentie, inlevingsvermogen en taalcreativiteit worden bij het omzettingsproces op een unieke wijze samen aangesproken.

Lees meer: Latijn : mooie Vergilius-vertaling !

Wiskunde : eervolle vermeldingen !

Aan de Junior Wiskunde Olympiade namen, tijdens de eerste ronde, 9856 leerlingen uit de tweede graad deel. Na twee selectierondes werd Laurent De Moerloose (4 LWb) een van de 68 finalisten. Tijdens de finale behaalde hij een eervolle aanmoedigingsprijs.

Proficiat !

Bij de 'seniors' waren er tijdens de eerste ronde 8479 derdegraadsleerlingen. Aan de finale namen 72 leerlingen deel. Aline Heyerick (6 WW) verdedigde onze kleuren en behaalde een eervolle aanmoedigingsprijs.

Van harte gefeliciteerd !

Olympiade Frans : Valérie Boiten (6 LAT) remporte la victoire !

Nous sommes en fête !

Dit is immers een overwinning waarop we als school trots mogen zijn.

Lees meer: Olympiade Frans : Valérie Boiten (6 LAT) remporte la victoire !