Olympiade Frans : Valérie Boiten (6 LAT) remporte la victoire !

Nous sommes en fête !

Dit is immers een overwinning waarop we als school trots mogen zijn.

De Olympiade Frans - algemeen bekend onder de naam Olyfran-Vlaanderen - staat open voor alle leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van het secundair onderwijs zonder onderscheid van afdeling of onderwijstype.

Olyfran-Vlaanderen wordt gecoördineerd door de Universiteit Hasselt en geniet de steun en medewerking van de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel (V.U.B.).

Aan de proef ASO-MAX namen, samen met Valérie 2290 leerlingen, deel.

Aan de hand van honderd schriftelijke meerkeuzevragen werd een scherpe selectie toegepast.

Valérie behoorde tot het kleine groepje leerlingen dat op woensdag 22 april in de universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, deelnam aan de finaleronde.

Deze mondelinge klassementsproef bestond uit een Nederlandstalig en Franstalig interview.

Valérie brillait !

De proclamatie en prijsuitreiking vonden op woensdag 13 mei plaats in de Hadewijchzaal van het Departement Onderwijs te Brussel.

Valérie bondissait de joie !

Valérie behaalde de eerste prijs en wint als laureate een taal-en cultuurstage van 5 weken  in Québec/Canada.

Félicitations !

Vive Valérie !

Vive l'athénée royal !