Schoolfeest 2012

Dat er zich grote talenten onder onze leerlingen bevinden, kunnen we na het schoolfeest van dit weekend niet langer ontkennen. De leerlingen zorgden voor een spetterende show.

Een toneelstuk dat op een fijne en humoristische manier het thema ‘racisme’ aankaartte, vormde de rode draad en werd afgewisseld met dans, muziek en zang. Er werd zelf een stukje gebeatboxt.

De toeschouwers konden genieten van stuk voor stuk goed voorbereide en prachtig uitgevoerde sketches.

We willen graag alle leerlingen en personeelsleden bedanken die hun steentje hebben bijgedragen tot een geslaagd schoolfeest.