Uitvaart-ontbijt 2011

Reeds enkele jaren biedt onze school aan onze laatstejaars, naar aanleiding van hun 'uitvaart', een heerlijk ontbijtbuffet aan.

De leerlingen leveren een kleine financiële bijdrage die dan overgemaakt wordt aan een organisatie met een sociaal doel : vzw De Sloep in Gent, de Clini-Clowns, Artsen zonder grenzen, …
Vijf jaar geleden werd de actie 'Hope for Kabondo' gesteund, ten voordele van een weeshuis in Kenia, dat dankzij het boek 'Mijn status is positief' van fotografe Lieve Blanquaert en journaliste Annemie Struyf en de televisiedocumentaire 'De moeder van mijn dochter' bekendheid verwierf.

Vier jaar geleden werd gekozen voor 'Vredeseilanden', de onafhankelijke en pluralistische organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in voedselzekerheid.

Drie jaar geleden werd de opbrengst geschonken aan de 'Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose'.

Twee jaar geleden stortten onze leerlingen 500 euro op de rekening van ‘ANVASPORT vzw – sport voor andersvaliden’.

Vorig jaar werd 556 euro ingezameld voor de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ Gent, die een brede waaier aan zorgmodaliteiten biedt aan kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar die te kampen hebben met psychiatrische problemen.

Op deze manier hopen wij dat onze abituriënten n.a.v. hun 'feestdag' ook even nadenken over en stilstaan bij organisaties voor wie liefdadigheid geen leeg begrip is.

Uiteraard hangt de grootte van de steun van onze leerlingen nauw samen met de materiële en/of financiële bijdrage van sponsors die het ontbijtbuffet mee willen helpen organiseren.

Dit jaar kozen onze leerlingen voor De Zuidpoort, een vereniging in Gent die armoede en sociale uitsluiting wil bestrijden. De spiraal van de armoede waarin mensen geboren worden of belanden - ongewild en onschuldig - ondermijnt de status van het mens-zijn. Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, tewerkstelling, relatiebekwaamheid en gezinsleven worden aanhoudend bedreigd. Het is deze spiraal die verantwoordelijk is voor een complete sociale uitsluiting en alle toekomstperspectief voor volwassenen en vooral kinderen uitbant.

Via de opbrengst van het uitvaartontbijt willen onze leerlingen De Zuidpoort helpen bij het werken aan een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige kansen krijgt.

Langs deze weg willen wij de leerlingen symbolisch in de bloemetjes zetten voor hun nobele initiatief : er werd immers € 659 gestort !

Tijdens de Plechtige Proclamatie op donderdag 30 juni zal aan een vertegenwoordiger van De Zuidpoort vzw, symbolisch een cheque overhandigd worden.

De rol van onze leerlingen als donateur is van onschatbare waarde maar dat deze vereniging wat extra aandacht krijgen is minstens even belangrijk.