Nieuwjaarsreceptie 2011

Traditie is belangrijk in onze school. Ons onderwijsmodel stoelt immers op een visie waarbij het streefdoel - een opleiding verschaffen die resulteert in succesvol verder studeren - is ingebed in een waardenopvoeding, zoals die is verwoord in de trits Traditie - Standing - Toekomst.

Traditie betekent hier dat wij het geheel van fundamentele waarden en normen, die wij als een erfgoed van de voorgaande generaties ontvangen hebben, niet dogmatisch maar geargumenteerd doorgeven.
Traditie verwijst daarnaast ook naar gebruiken en gewoontes die overgeleverd worden, naar evenementen die al jaren op onze school georganiseerd worden.

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is daar een gezellig voorbeeld van.
Dit jaar werd er op donderdag 13 januari afscheid genomen van Mevr. M. Drieghe, Mevr. S. Marchand, Dhr. J. De Rouck en Dhr. P. Plinke, die tijdens 4 warme speeches, uitgesproken door onze directeur Mevr. A. Machiels, geloond werden met lof en eer.

De aangename nieuwjaarsreceptie was alweer een pleidooi voor het feit dat deze traditie het verdient om in ere gehouden te worden.
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2011! Tot volgend jaar!