Nieuwjaarsreceptie 2010

Tradities moet je koesteren en de nieuwjaarsreceptie van onze drie scholen is er één van.

We werden hartelijk ontvangen door Mevr. A. Machiels, Mevr. H. Kiekens en Mevr. K. De Coninck, de directeurs van respectievelijk het Atheneum, de Middenschool en de Basisschool.

Mevr. Machiels had het in haar gelegenheidstoespraak over het voorbije 'jaar van de angst' en over de taak van de school in een wereld die soms gekke en wrede sprongen maakt en ons confronteert met momenten vol ongeloof, verontwaardiging en verbijstering : van Gaza, een kinderdagverblijf in Dendermonde tot Kopenhagen.

Daarna had onze directeur de eer en het genoegen om drie collega's, die het afgelopen jaar met pensioen waren gegaan, uit te wuiven. Dhr. C. Van Renterghem, Dhr. L. Van hamme en Mevr. I. Stook werden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet : warme woorden vol waardering.

Hartverwarmend was niet enkel het applaus dat hen te beurt viel maar ook de aanwezigheid van talrijke oud-collega's : Dhr. Eggermont, Mevr. Ceulemans, Dhr. Valaeys, Mevr. Van der Stoelen, Dhr. Oeyen, Dhr. Schrijvers, Mevr. Van Peteghem, Dhr. Rouquart, ...

Daarna kregen de 26 (!) nieuwe collega's, die het Atheneum sedert september mocht verwelkomen, hun zilveren Vosje opgespeld : het begin van een (hopelijk lange) loopbaan vol enthousiasme en idealisme op onze campus.

En daarna was het tijd voor de hapjes en de drankjes, voor de oprechte wensen vooral.
' Here's to a wonderful New Year and a warm adieu to the old !
Here's to happiness, good times and good cheer and the many joys yet to unfold !
Happy New Year ! '

Mevr. M. Eggermont (doctoraalscriptie) en Dhr. W. Van Kerckvoorde (directeur aan het K.A. te Knokke), die onlangs onze school verlieten, zagen dat het goed was en knikten bemoedigend.

De talrijke gasten, o.a. oud-leerling en schepen Dhr. Christophe Peeters, Dhr. J. De Maeyer en Mevr. Anne De Belder (respectievelijk Algemeen en Coördinerend Directeur van de Scholengroep Panta Rhei), maakten samen met de aanwezige leerkrachten duidelijk dat het een zonde zou zijn om in 2010 zonder vreugde te leven.